AACEI Recommended Practices voor kostenraming van industrieel onderhoud

De Recommended Practices (RP) uitgegeven door AACE International worden algemeen erkend en worden overgenomen in de procesindustrieën. Tot voor kort lag de focus van deze Recommended Practices vooral op kapitaalprojecten. Ze beginnen nu echter ook onderhoudsbeurten te dekken.

Als eerste stap in het benadrukken van groot onderhoud heeft de AACEI de Recommended Practice: Cost Estimate Classification System – As Applied in Maintenance Turnarounds for the Process Industries (112R-20) uitgegeven. Deze Recommended Practice helpt zowel om werkprocessen te standaardiseren als om kostenramingen voor turnarounds naar een hoger niveau te tillen. Het geeft brancheprofessionals een gemeenschappelijke taal, waarop ze altijd kunnen terugvallen.

Hoe werkt het Cost Estimate Classification System voor Turnarounds?
Het Cost Estimate Classification System, zoals aanbevolen door de AACE International, brengt de fasen en stadia van kostenraming in kaart, samen met een generieke scopedefinitie volwassenheids- en kwaliteitsmatrix die kan worden toegepast in een breed scala van industrieën en scope-inhoud. Deze specifieke aanbevolen praktijk biedt richtlijnen voor het toepassen van dezelfde principes van het Cost Estimate Classification System, specifiek op onderhoudsbeurten voor de procesindustrie (dwz kostenramingen die worden gebruikt om projecten of turnarounds te evalueren, goed te keuren en/of te financieren).

“De Turnaround-wereld beweegt zich richting industriebrede standaardisatie van werkprocessen. Kostenraming was van oudsher een zeer sterke discipline voor greenfield-projecten en nu gaan de onderhoudsbeurten in dezelfde richting. Deze Recommended Practice helpt zowel om werkprocessen te standaardiseren als om kostenramingen voor turnarounds naar een hoger niveau te tillen. Het geeft brancheprofessionals een gemeenschappelijke taal, waar ze altijd op terug kunnen vallen.” – Bas Druijf, Turnaround Lead bij Cleopatra Enterprise

Lees hier het volledige artikel.

 

Uitgelicht