Aantal subsidies met naderende openstellingen/deadlines

SubsidyCloud stelt je graag op de hoogte van alle aankomende subsidiedeadlines. Voor iedere sector en voor elk project is er wel een subsidie beschikbaar. Zie je een subsidie die je wil aanvragen? Neem dan direct contact op met SubsidyCloud via deze link.

Topsector Energiesubsidies (DEI+, HER+ en Innovatieprogramma Energie & Klimaat)

Openstellingen en deadlines:

– DEI+: 18-01-2021 t/m 07-01-2022

– HER+: 01-04-2021 t/m 31-03-2022

Maximaal subsidiebedrag: Afhankelijk van de regeling

Voor bedrijven in de Topsector Energie zijn er verschillende subsidies beschikbaar.

DEI+ (Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie): Bedoeld voor bedrijven die in een pilot- of demonstratieproject een nieuwe technologie testen en verbeteren met betrekking tot hernieuwbare energie, afvalverwerking of CO2-uitstoot.

HER+ (Hernieuwbare Energietransitie): Bedoeld voor projecten die leiden tot CO2-vermindering in 2030. De HER+-projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen.

Innovatieprogramma Energie & Klimaat: Bedoeld voor het stimuleren en realiseren van innovatie op de thema’s Verduurzaming van gebouwde omgeving, Opwek en opslag van energie, Elektrificatie van de industrie en Circulaire grondstoffen in de industrie.

Lees meer

EIA en MIA

Openstelling: 01-01-2021

Deadline: 31-12-2021

Aftrekbaar bedrag EIA: 45,5% van de investeringskosten

Aftrekbaar bedrag MIA: Tot 36% van het investeringsbedrag

De EIA (Energie Investerings Aftrek) en MIA (Milieu Investerings Aftrek) zijn fiscale regelingen voor mkb-ondernemers die investeringen doen in in CO2-reductie, energiezuinige technieken en duurzame energie (EIA) of milieuvriendelijke technieken (MIA). De subsidies geven mkb’ers een korting op de af te dragen belasting en stimuleren ondernemers zo om nieuwe en duurzame investeringen te doen.

Lees meer over de EIA

Lees meer over de MIA

Horizon Europe: Efficiënt, duurzaam en inclusief energieverbruik

Openstelling: 28 april 2022

Deadline: 6 september 2022

Budget: € 54.000.000

Horizon Europe is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Onder dit brede programma vallen veel verschillende calls en sub-programma’s. Deze specifieke call is gericht op het verbeteren van het energieverbruik in de residentiële sector. Het doel van de subsidie is om de energietransitie op systeemniveau te ondersteunen met respect voor de privacy, het comfort en het eigendom van de gebruiker.

Lees meer

Zeeland in Stroomversnelling

Openstelling: 24 september 2021

Deadline: 21 januari 2021

Maximaal subsidiebedrag: € 50.000

Zeeland in Stroomversnelling is bedoeld om de structuur van de Zeeuwse economie te versterken. Deze subsidie kan worden aangevraagd door een consortium voor projecten die een bijdrage leveren aan de realisatie van de strategische agenda’s van de Zeeuwse sectoren. De aanvraag moet gericht zijn op de voorbereiding van de ontwikkeling van een innovatief product of productieproces of een innovatieve dienst.

Lees meer

Horizon Europe: Duurzame, zekere en concurrerende energievoorziening

Openstelling: 26 mei 2022

Deadline: 27 oktober 2022

Budget: € 99.000.000

Horizon Europe is een Europees subsidieprogramma voor onderzoek en innovatie. Onder dit brede programma vallen veel verschillende calls en sub-programma’s.  Deze call is gericht op het verbeteren van de technologie voor hernieuwbare brandstoffen en zonne-energie, doorbraakoplossingen voor een fossielvrije economie en fossielvrij ecosysteem, en een stabiele en zekere energievoorziening.

Lees meer

GlobalStars

Openstelling: 24 september 2021

Deadline: 21 december 2021

Budget: €  925.000

GlobalStars is een subsidie die onder het Europese subsidieprogramma EUREKA valt. Met deze subsidie kunnen ondernemers die technologie ontwikkelen in samenwerking met partners van buiten Europa aanspraak maken op financiële ondersteuning via de overheid van elk deelnemend land. De subsidie is bedoeld ter ondersteuning van organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren om een product, proces of dienst te ontwikkelen.

Lees meer

Uitgelicht