CEA Systems organiseert de Webinar “Asset Life Cycle Data Management”.

CEA Systems organiseert een webinar rondom het thema “Asset Life Cycle Data Management” op 28 januari om 2 pm.

Denk jij ook wel eens: was ik nu maar betrokken geweest in het begin van dit project, dan had ik veel problemen kunnen voorkomen?

Je bent niet de enige…

Veel werknemers binnen de procesindustrie betreuren dat zij niet zijn meegenomen bij het ontwerpen of plaatsen van een asset of installatie. Met als gevolg dat men in latere fases van de levenscyclus van een asset tegen fouten aanlopen, die makkelijk voorkomen hadden kunnen worden.

Daarom begint CEA Systems het jaar 2021 goed met een thema wat voor elk bedrijf in de procesindustrie relevant is: de asset lifecycle.

CEA Systems

Met dit nieuwe webinar benadrukken we het belang van integrale communicatie en samenwerking met en tussen alle betrokken afdelingen binnen een organisatie vanaf het moment dat je de ontwikkeling of plaatsing van een nieuwe asset of installatie initieert. Te vaak wordt er alleen vanuit één perspectief gedacht, niet rekening houdend met alle factoren die relevant zijn gedurende de levensduur van een asset.

Het is makkelijker gezegd dan gedaan dat er een projectgroep gevormd wordt die alles samen bespreekt en besluit. Want hoe waarborg je de informatie, beslissingen en plannen in een georganiseerde manier, waarbij iedereen dezelfde taal spreekt en naar dezelfde informatie kijkt?

Neem deel aan ons webinar en ondervind hoe wij de uitdagingen aanpakken en met onze data-centrische software een gestructureerde, transparante en toegankelijke werkwijze faciliteren.

Registeer je hier voor het webinar.

Voor meer informatie over CEA Systems kun je terecht op de website.

CEA Systems 2

 

 

Uitgelicht