Cellnex en IP-Connected bieden gezamenlijk Private Network as-a-Service oplossing voor de zorgsector

Cellnex Ip-connected

Het Vertrouwde Dorp launching customer

Cellnex Nederland, onderdeel van Cellnex, Europa’s grootste onafhankelijke telecommunicatie infrastructuur provider, en IP-Connected, zelfstandige aanbieder van data- en
telecommunicatienetwerken, lanceren gezamenlijk een Private Network as-a-Service oplossing voor de Zorg. Bij een Private Network wordt gebruik gemaakt van een apart deel van het frequentiespectrum waardoor er hogere prestaties en garanties mogelijk worden. Met deze oplossing komen Cellnex en IP-Connected tegemoet aan de groeiende behoefte aan betrouwbare en veilige telecommunicatienetwerken voor zorgtechnologie.

Kritische communicatie in de zorg

De digitalisering in de gezondheidszorg neemt snel toe. Zorgprofessionals, patiënten en bezoekers moeten en willen permanent online zijn; processen en tools worden geautomatiseerd; er wordt steeds meer gebruik gemaakt van sensoren en domotica, en apparatuur, die regelmatig van kamers en verdiepingen wordt verplaatst, is met elkaar verbonden. Om dit alles te faciliteren is een zeer goede draadloze communicatie infrastructuur noodzakelijk. Een telecommunicatie infrastructuur waaraan (veel meer dan tot nu toe noodzakelijk was) gegarandeerde prestaties kunnen worden verbonden. Een Private LTE network biedt de mogelijkheid om Service Level Agreements (SLA’s) te bepalen ten aanzien van continuïteit, beschikbaarheid, security en latency.

De voordelen van een Private LTE Network

Een belangrijk onderscheid van een Private LTE Network is dat de continuïteit en beschikbaarheid gegarandeerd kunnen worden. Daarnaast biedt het nog een aantal andere voordelen. Zo is het netwerk schaalbaar en eenvoudig flexibel uit te breiden. Het is GDPR compliant: data gaat niet over een publiek netwerk en de privacy van de informatie is daarmee veel beter gewaarborgd. En het is tevens geschikt voor 5G en dus toekomstvast.

As-a-Service model biedt volledige ontzorging

De nieuwe dienst wordt aangeboden in een As-a-Service model. Dit houdt in dat IP-Connected en Cellnex het volledige project voor hun rekening nemen. Van advies en ontwerp, tot en met implementatie, onderhoud en beheer. Zorgorganisaties kunnen ervoor kiezen om uitsluitend het Private Network af te nemen, voor een vast bedrag per maand. Maar ook een aantal applicaties daar bovenop, zoals bijvoorbeeld Telefonie, Push-to-Talk, IoT toepassingen – zoals dwaalbuttons – , storage en backup. Indien gewenst kan de oplossing ook on-premise geleverd worden.

Robin Verlangen, Commercial Director bij Cellnex Netherlands: “Cellnex biedt haar klanten toegang tot Europa’s meest uitgebreide netwerk van geavanceerde telecommunicatie-infrastructuur op basis van shared use. Door de bestaande infrastructuur gezamenlijk te benutten kunnen we een belangrijke kostenbesparing voor onze klanten realiseren en dragen we bovendien bij aan een duurzame samenleving. Klanten zien dit terug in het uitermate interessante en kostenefficiënte instapmodel voor Private Network as-a-Service. Ook de samenwerking met IP-Connected op dit vlak is van grote meerwaarde. Vanuit hun utgebreide kennis van de zorgsector en passie voor (zorg)technologie, bieden zij innovatieve oplossingen, afgestemd op de behoefte van de klant. We zijn dan ook erg blij met IP-Connected als partner.”

Het Vertrouwde Dorp

Inmiddels hebben meerdere zorginstellingen zich al gemeld voor een dergelijke efficiënte oplossing. Een woonzorginitiatief die er al gebruik van maakt is Het Vertrouwde Dorp, voor mensen met dementie. Het Vertrouwde Dorp is een eigentijds en onderscheidend alternatief voor het verpleeghuis en biedt een uniek woonconcept, waarbij vrijheid, privacy, eigen regie en het welzijn van de bewoners centraal staan; met zorg waar nodig. Het woonzorgcomplex is zo ontworpen en ingericht dat er een veilige woon- en leefomgeving geboden kan worden. Ook het gebruik van slimme zorgdomotica draagt hieraan bij. Omdat met uitsluitend WiFi niet de garantie geboden kon worden dat zorgalarmering op cruciale momenten altijd beschikbaar zou zijn, werd gekozen voor een Private LTE Network voor zorgtechnologie en telefonie. Johanna Castrop, samen met haar man initiatiefnemer van Het Vetrouwde Dorp: “Dankzij IP-Connected en Cellnex hoeven we ons
geen zorgen te maken over de digitale infrastructuur. Voor een laag vast bedrag per maand regelen zij verder alles. Het netwerk is ook geschikt voor nieuwe technologie. Omdat IP-Connected en Cellnex veel ervaring hebben in de zorg, kunnen we makkelijk met ze overleggen en krijgen we goed advies, bijvoorbeeld over nieuwe applicaties, die we dan ook weer snel in gebruik kunnen nemen.”

IP-Connected en Cellnex aanwezig op Zorg & ICT

Zorgorganisaties die een vraagstuk hebben op het gebied van connectiviteit, kunnen contact opnemen met Cellnex via 088 205 4400 of contact@cellnextelecom.nl.

 

Uitgelicht