Client portal biedt actueel inzicht in alle steigers op terrein BP raffinaderij Rotterdam

BP Raffinaderij in Rotterdam nam voor de zomer de Client Portal van Bilfinger in gebruik. Het klantsysteem biedt de verschillende interne opdrachtgevers binnen de raffinaderij, zoals Maintenance en Projects, onder meer een actueel digitaal overzicht van de hoeveelheid steigers op het terrein. ‘We willen hiermee voorkomen dat steigers onnodig lang op de site staan’, zegt Norman Meerkerk, Contractor Management Engineer bij BP. ‘Bovendien maakt het onze eigen mensen bewuster van de statijd en dus de huurkosten van steigers.’

Bilfinger werkt continu aan de digitalisering van de processen rondom zijn services. Ook op het gebied van steigerbouw zijn er in de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet, die onderdeel uitmaken van onze strategie op het gebied van Digitalisering en Innovatie (D&I). Eén van de ontwikkelingen in digitalisering bij Bilfinger is de Client Portal. De interne opdrachtgevers van BP kunnen via een online formulier op de Client Portal bij Bilfinger een aanvraag indienen voor een steigerbouwproject. Vervolgens keurt de planner of de voorman de aanvraag goed. De relevante data over het project, zoals de benodigde hoeveelheid steigers en de exacte afmetingen, plaatst hij in de Work Preparation App.

Digitale werkbon
De gegevens komen vervolgens via de Work Preparation App als digitale werkbon in de Scaffolding App. De voorman kan de gegevens in deze app op site aanvullen met bijvoorbeeld het type steiger en foto’s. Wanneer de interne opdrachtgevers de gegevens via de Client Portal hebben goedgekeurd, kan de voorman van Bilfinger en zijn team aan de slag met het steigerbouwproject. Na afronding van het project demonteren ze de steiger, waarna de opdrachtgevers het project goedkeuren. Het ERP-systeem van Bilfinger genereert automatisch een factuur, die de opdrachtgevers digitaal ontvangen.

Reductie steigermateriaal
Deze aanpak vergroot volgens Edwin Kats, manager operations bij Bilfinger, de transparantie en efficiency van de steigerbouwprojecten bij de raffinaderij van BP. ‘Ook draagt het bij aan kostenbesparing omdat de digitale tools voorkomen dat steigers onnodig lang op de site staan’, stelt Norman Meerkerk, Contract Management Engineer bij BP. De mogelijkheden en voordelen van de Client Portal kwamen in zicht toen de BP Raffinaderij vorig jaar een nieuw contract met Bilfinger sloot. Toen is onder meer afgesproken om de hoeveelheid steigermateriaal op de site in Rotterdam te reduceren.

Mogelijkheden verkennen
‘Dat is één van de belangrijkste doelen die wij met de Client Portal willen bereiken. We willen de interne opdrachtgevers bewuster maken van de sta-tijd en de huurkosten van de steigers. Dat inzicht hebben ze nu niet’, zegt Meerkerk. Hij benadrukt dat BP pas recent met de Client Portal is begonnen. ‘We zijn nu samen met Bilfinger de mogelijkheden aan het verkennen. Maar de eerste bevindingen zijn heel positief. Zo hoeft onze steigerbouwcoördinator straks geen administratie in Excel meer bij te houden. Dat geldt ook voor Bilfinger. Hierdoor houdt de coördinator meer tijd over voor andere werkzaamheden.’

Uitrol digitale tools
De komende maanden starten BP en Bilfinger met de uitrol van de digitale tools. Op het programma staat onder meer de digitalisering van de administratie van de inhuur en de uithuur van de steigers in de Scaffolding App. Ook komt er een koppeling met het financiële administratiesysteem van Bilfinger om financiële data, bijvoorbeeld over de huurkosten van de steigers, toe te voegen. De volgende stap is om via de Client Portal visueel aantrekkelijke dashboards te maken. BP kan zo precies zien waar steigers staan en wat hun status is. Interne opdrachtgevers van BP krijgen zo meteen toegang tot het gehele steigerdossier, inclusief foto’s, keuringsrapporten en overige relevante data.

Uitgelicht