Cryogene isolatie voor H2 en LNG systemen bij tankstations

Isolatie Combinatie Beverwijk (IC) biedt met een meerlaags isolatiesysteem een hoogwaardig koude-isolatie  pakket voor cryogeen leidingwerk. De isolatie is dampdicht, onbrandbaar en drukvast. Zoals bij het getoonde project wordt het ontwerp en de afwerking in samenspraak met de klant uitgevoerd. Gezien de complexiteit van veel installaties is vaak een tweefase aanpak gewenst, elk met een korte doorlooptijd.

Achtergrond
Cryogene en koude-isolatie van trailers, tanks en leidingwerk vergt een specialistische aanpak. Een aanpak  waarbij niet alleen rekening gehouden wordt met de eigenschappen van het te isoleren, lage temperatuur,  medium, maar ook met de eisen ten aanzien van het onderhoud en de beschermende afwerking van de  isolatiematerialen.

De uitdaging
Een situatie met beperkte ruimte waar binnen een kort tijdsbestek hoogwaardige isolatie aangebracht moest  worden op leidingen van een H2 / LNG vulsysteem. Het betreft een lage temperatuursysteem, waarbij de  temperaturen, afhankelijk van het procesontwerp en medium, in een gebied tussen de -35°C – 196°C liggen.  Hierbij zijn een volledige dampdichtheid en voldoende warmteweerstand van de meerlaagse isolatie essentieel.

Design
Het ontwerp van de isolatielagen met dampschermen en antiperforatie folie is compleet vanuit IC gerealiseerd.  Aan de hand van aangeleverde werktekeningen van de installaties zijn de isolatiesystemen in een voorliggend  stadium volledig op maat ontworpen. In andere situaties kunnen eventuele bestaande systemen op locatie door IC  worden ingemeten.

De oplossing
Een cryogeen, brandwerende en/of onbrandbaar isolatiepakket, bestaande uit  meerdere lagen geschuimd glas isolatiemateriaal met een dampscherm. Het  isolatiesysteem is afgewerkt met een aluminium of roestvast stalen mantel.  Afhankelijk van de klantwensen is het plaatwerk in een RAL-kleur afgewerkt.

Aanvullende informatie
IC heeft ook ervaring met het monteren van isolatiesystemen op bijvoorbeeld  vloeibare zuurstof- en stikstofleidingen van -183°C resp. -196°C.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met de specialisten van IC.
Telefoon: 025-1229650
Email: icb@icbeverwijk.nl
Website: www.icinsulation.com

Uitgelicht