De blogreeks van de industrie koolstofarm maken: havens

In deze blog, bespreken we hoe havens en hun infrastructuur een bloeiend ecosysteem voor de industrie vormen. Naast traditionele activiteiten zoals vracht en logistiek, ondersteunen havens ook de energie-industrie (opwekking, import en export, netwerken, offshore wind) – evenals de zware energie-intensieve industrie zoals chemie, cement, productie en logistiek. Al deze sectoren kiezen havens als locatie voor hun faciliteiten vanwege de beschikbare industriegrond en de gemakkelijke logistiek voor import en export. Deze multisectorale omgeving betekent dat havens belangrijke spelers moeten zijn in de energietransitie – wat natuurlijk gepaard gaat met zijn eigen unieke uitdagingen.

EIT InnoEnergy zet zich in om havens te helpen hun activiteiten snel en effectief koolstofarm te maken. Veel van de oplossingen in ons portfolio van bedrijven spelen in op de energietransitie-uitdagingen waarmee havens worden geconfronteerd, die u uit de eerste hand kunt zien op The Business Booster.

Decarbonisering van Co2-uitstootende activiteiten
Decarbonisatie is de grootste uitdaging waarmee havens en de bedrijven die zich in een dergelijke infrastructuur bevinden, worden geconfronteerd. De druk om te voldoen komt via beleid en regelgeving, met name het EU Emissions Trading System (ETS). Als zodanig is er nu een limiet op de totale hoeveelheid die bedrijven elk jaar mogen uitstoten en moeten bedrijven vergunningen hebben om emissies te produceren of boetes te krijgen. De prijs van CO2/ton in deze markt is enorm gestegen en heeft onlangs 52€/ton bereikt.

Er is dus een duidelijke financiële prikkel voor energie-intensieve industrieën om hun uitstoot te verminderen. Dit wordt vanaf 2022 uitgebreid naar de maritieme industrie, wanneer schepen ook worden bestraft voor hun C02-uitstoot.

Elektrificatieoplossingen
Elektrificatie van havenactiviteiten is de eerste optie om decarbonisatie te ondersteunen. Met het idee dat elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen zal komen, zouden we een groot deel van de mobiliteit en logistiek met betrekking tot havens moeten kunnen beïnvloeden. Zo zijn er al enkele initiatieven om aangemeerde schepen van elektrische walstroom te voorzien. Maar aan de andere kant is het nog niet duidelijk of er in de nabije toekomst een pleidooi komt voor elektrische vrachtwagens.

Dergelijke transformaties vereisen veel investeringen in infrastructuur en sommige havenexploitanten zijn terughoudend vanwege de aanzienlijke investeringen die moeten worden gedaan, evenals de lange doorlooptijd.

Energiebesparing in havenkranen
Lokale havenlogistiek, zoals (mobiele) kranen, automatisch geleide voertuigen en straddle carriers kunnen een oplossing vinden in EIT InnoEnergy’s portfoliobedrijf Skeleton Technologies. Het bedrijf heeft KERS ontwikkeld, een ultracondensator om bestaande havenkranen te elektrificeren. Dit zal de traditionele dieselgeneratoren vervangen en hiermee deze activiteit decarboniseren en hen in staat stellen om geld te besparen.

De energie die wordt gegenereerd wanneer een container wordt neergelaten, wordt meestal verbrand in de remweerstanden, maar met dit door ultracondensator aangedreven systeem kan de overtollige energie worden opgevangen en hergebruikt om de containers te helpen optillen. Het biedt een langere levensduur, minder geluid en meer dan 30% lagere uitstoot van broeikasgassen.

De ultracondensatoren van Skeleton zijn al geïmplementeerd in retrofitkranen in de haven van Amsterdam en in de haven van Muuga (Estland).

Opslag, de missing link
Bredere elektrificatie van verschillende sectoren zal de behoefte aan elektriciteit doen toenemen. Als we daarbij de intermitterende aanwezigheid van hernieuwbare energiebronnen toevoegen, begrijpen we waarom opslag zo belangrijk wordt voor het slagen van de energietransitie.

Er gebeurt veel op dit gebied en vooral de zoektocht naar kosteneffectieve opslagoplossingen. Elestor, een van onze andere bedrijven in het portfolio, is afgelopen april een gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomst aangegaan met Vopak, het grootste tankopslagbedrijf dat gespecialiseerd is in de opslag van chemicaliën en gassen.

Elestor produceert een flowbatterij met waterstof en broom als actieve materialen, die elektriciteit veilig en met een lange levensduur opslaat tegen een fractie van de kosten van traditionele batterijen.

Samen zijn Elestor en Vopak van plan om de capaciteit van Elestor’s opslagoplossing op te trekken tot 10s en 100s MW om in de industriële behoeften te kunnen voorzien.

Groene waterstof als energievector
Het European Green Hydrogen Acceleration Centre (EGHAC) zal de sector in Europa stimuleren om een ​​groene waterstofeconomie te creëren met een jaarlijks marktvolume van 100 miljard euro tegen 2025. Dit initiatief is vooral relevant voor havens, omdat zij veel zware industrieën herbergen die moeilijk te elektrificeren zijn. Groene waterstof zal ook een rol spelen bij het koolstofarm maken van het scheepsvervoer, omdat het kan worden gebruikt om groene ammoniak te maken, die wordt beschouwd als een duurzame brandstof voor langeafstandsschepen.

Haven Amsterdam loopt bijvoorbeeld voorop bij de ontwikkeling van een groene waterstof cluster met initiatieven in de metropoolregio Amsterdam die zorgen voor de productie en opslag van groene waterstof.

Onder de naam H2Gate werken Port of Amsterdam, Evos, Electriq Global, Hydrogenious en Hysilabs, een start-up uit het portfolio van EIT InnoEnergy, aan een blauwdruk voor een import-, opslag-, distributie- en handelsknooppunt van groene waterstof. Het project is gericht op het bouwen van faciliteiten met een totale doorvoercapaciteit van 1 miljoen ton waterstof per jaar en schetst een routekaart richting 2030 en daarna.

Om grote hoeveelheden waterstof te transporteren, moet het sterk worden gecomprimeerd en gekoeld. Het H2Gate-project wordt gezien als een belangrijke stap in de realisatie van een internationale waterstoftoeleveringsketen op commerciële schaal, omdat het de mogelijkheden van de verschillende waterstofdragers verkent en later kan leiden tot studies en pilotprojecten. Deze supply chain zal naar verwachting tegen het einde van dit decennium worden opgeschaald.

Conclusie
Om Europa’s succesvolle transitie naar een CO2-neutrale toekomst te verzekeren, moeten havenautoriteiten en alle belanghebbenden binnen havens hun krachten bundelen om gecoördineerde strategieën te ontwikkelen. Bovendien moet relevant beleid worden ontwikkeld en uitgevoerd door overheden en autoriteiten.

EIT InnoEnergy plaatst zichzelf in het hart van deze transformatie. Door grote industriële projecten te ondersteunen, spelen we een sleutelrol bij het ondersteunen van Europa om tegen 2050 netto nul-emissies te bereiken. Ons vlaggenschipevenement, The Business Booster, biedt een zeldzame kans om meer dan 150 bedrijven in onze portefeuille te ontdekken en ermee in contact te komen, waarvan er vele een aanzienlijke impact op de decarbonisatie-agenda voor havens. Van kraanmachinisten tot afvalwaterzuivering, energieproductie tot waterstoftransport, The Business Booster 2021 biedt manieren om de agenda van Europese havens als katalysatoren in een nieuwe groene industriële revolutie vooruit te helpen.

Tot 30 Juli is er de mogelijkheid tot 30% vroegboek korting.
Voor meer informatie of registratie, ga naar tbb.innoenergy.com

Bron: TBB. InnoEnergy

Uitgelicht