Diversiteit en Inclusie in de Tech industrie

Hoe ziet de Tech van de toekomst er uit?
We kunnen het dan hebben over technologische ontdekkingen en ontwikkelingen, maar ook over wie er aanwezig is binnen Tech. Al lang heeft de Tech industrie het imago van een ‘witte mannen club’. Voor een groot deel lijkt dit ook waar als je naar de cijfers kijkt, maar 5,7% van de startups die sinds 2008 funding hebben gekregen in Nederland hadden een vrouw aan het stuur. Internationaal is het aantal vrouwen in de Tech industrie zelfs percentueel aan het afnemen , zo rapporteert Accenture in 2019.

Als het gaat om culturele en etnische achtergrond ziet de Tech industrie er niet veel beter uit, waarbij ook etnische minderheden minder snel financiering ontvangen dan witte mensen. Toch zijn deze groepen altijd onderdeel geweest van de Tech industrie,  bijvoorbeeld vrouwen zoals Ada Lovelace, Margaret Hamilton, Christine Darden, Katherine Johnson (die hun plek in de geschiedenis boeken hebben toegeëigend door de film Hidden Figures). Zij hebben de fundering gelegd voor onze huidige Tech industrie. Ontwikkelaars en IT’ers in landen zoals China, India en Nigeria zijn essentieel voor het functioneren van de huidige Tech industrie. Feiten zijn feiten, maar wat betekenen deze feiten voor jouw bedrijf?

Door vooroordelen en imago issues lopen bedrijven het risico om talenten mis te lopen die hun bedrijf kunnen helpen met groeien. Bedrijven die diversiteit omarmen en een inclusieve werkomgeving creëren, blijken veel beter te gedijen in de Covid-19 pandemie. Dat blijkt uit het report van McKinsey dat vorig jaar is gepubliceerd. Zo zijn bedrijven met de meeste diversiteit op het gebied van gender en etniciteit over het algemeen 25% meer winstgevend, vooral als die diversiteit op een hoog niveau zit, zoals in het management. Diversiteit in gender en etniciteit brengt vaak diversiteit in meningen en perspectieven met zich mee waardoor een bedrijf beter in staat is om op onverwachte situaties in te springen en om te gaan met veranderingen in de markt. Ook brengt diversiteit nieuwe netwerken en toegang tot nieuwe markten met zich mee.

Vooroordelen kan een bedrijf soms in de weg zitten. Zo heeft Zarttech dat ook ervaren. Tot voor kort stonden zij bekend onder de naam Zwarttech. De sales en marketing afdeling merkte toch dat er vaak negatieve connotaties zaten verbonden aan het woord “zwart”. Ook twijfelen mensen nog aan de Senior IT experts die via hun werken, vanwege de stereotypen die bestaat rondom Afrika als een continent. Zij hebben oorspronkelijk het woord “zwart” omarmt om deze associatie te veranderen, maar hebben recent besloten dat het bedrijf dit doet onder een nieuwe naam: Zarttech. Zij blijven altijd achter hun missie staan en zetten zich in om Afrika met Europa en Amerika te verbinden en blijven strijden om negatieve connotaties te vermijden.

Toch is het intrigerend om de ontwikkelingen op het gebied van diversiteit en inclusie te zien binnen de industrie. Als Zarttech zullen zij internationale inclusie blijven promoten door IT’ers en cybersecurity specialisten uit Afrikaanse landen te verbinden aan bedrijven in Noord-Amerikaanse en Noord-Europese landen.

 

 

 

Uitgelicht