Duurzaam beleid wordt beloond met niveau 5 certificering

ZWIJNDRECHT, 7 februari 2019 – Het Belgische systeemintegratiebedrijf Agidens is gespecialiseerd in het optimaliseren van processen door middel van advies, engineering, geautomatiseerde oplossingen en onderhoudsdiensten. De manier waarop zij zich inspannen voor duurzaam beleid is beloond met het behalen van een Niveau 5 certificaat op de CO2-Prestatieladder. Met het behalen van het certificaat laat het bedrijf zien dat het actief werk maakt van CO2-reductie.

Agidens staat voor Agile, Confidence en Sustainability. Duurzaamheid is een thema dat verweven zit in de volledige Agidens bedrijfsvoering zowel voor de eigen processen als die van zijn klanten. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is het streven naar een zo’n klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Concrete actiepunten voor het behalen van deze doelstelling zijn de reductie van de eigen CO2- uitstoot vanuit de car fleet en een verlaging van het elektriciteitsverbruik in de kantoren. Het jaarlijks in kaart brengen van een CO2 footprint biedt het bedrijf de kans om haar uitstoot te monitoren en efficiënte maatregelen te nemen om CO2-emissies te reduceren en de bedrijfsvoering te verduurzamen. Agidens beoogt dankzij deze inspanningen de CO2 uitstoot (gerelateerd aan omzet) in 2021 met 10% te verminderen ten opzichte van 2016.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheidinstrument toonaangevend in de Nederlandse markt en heeft als voornaamste doel bedrijven te stimuleren om zelf iets te doen aan CO2-reductie. De ladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe hoger de inspanningen van een bedrijf, hoe hoger de positie op de ladder. Met het behalen van een Niveau 5 certificering laat Agidens zien dat het één van de koplopers is op het gebied van duurzaam ondernemen.

Agidens draagt niet enkel zijn steentje bij aan de eigen bedrijfsvoering, maar ook aan die van zijn klanten. Een team van energie-experten helpt klanten bij de optimalisatie van hun energiebeheer aan de hand van energieaudits en -oplossingen. De overname mid-2018 van Argus Technologies, een cloud-based SaaS energiemonitoring platform, bevestigt Agidens’ ambitie om een premium partner te zijn op het vlak van energie, duurzaamheid en systeemintegratie.

Het Agidens Innovation Eco System wordt ingezet ter ondersteuning van de strategische visie en staat het bedrijf toe om op een duurzame manier in te spelen op toekomstige trends. Het schept een kader om maatschappelijke, ecologische en economische uitdagingen aan te gaan.

Duurzaamheid en mobiliteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Agidens lanceerde verschillende initiatieven ter verduurzaming van haar eigen mobiliteitsbeleid. Zo opende het verschillende satellietkantoren in België en Nederland, kunnen alle Belgische medewerkers intekenen op een fietsplan en loopt er een Eco-driving pilootprogramma waaruit tips volgen voor een duurzamere rijstijl. Daarnaast wordt er ook ingezet op een ecologische fleetselectie. Als erkenning en ondersteuning voor deze initiatieven ontving Agidens in 2018 een toelage van het Vlaams Pendelfonds.

Geert Stienen, CEO van Agidens, ziet deze erkenning als onderdeel van een grotere visie. “Wij zijn uitermate tevreden met dit resultaat. Enerzijds is het een erkenning voor de verantwoordelijkheid die we als bedrijf nemen om ons eigen infrastructuur- en mobilteitsbeheer te optimaliseren. Anderzijds geeft deze certificering een gunningsvoordeel in overheidsopdrachten, waardoor wij als servicepartner en energiespecialist ook kunnen bijdragen aan de energie-efficiëntie van onze klanten. Zo trachten we allemaal samen de cirkel rond te maken.”

Gijs Termeer, Projectleider bij SKAO, feliciteert Agidens met het behalen van het niveau 5 certificaat. “De organisatie toont daadkracht door haar innovatieve en duurzame bedrijfsvoering. Naast Agidens onderschrijven steeds meer bedrijven de meerwaarde van dit instrumentarium. De CO2- Prestatieladder is voor het bedrijfsleven inmiddels het standaardinstrument voor een duurzame groene economie.” 

Uitgelicht