Ecoloss is begonnen met het overpompen van Doetinchemse gifvaten

Maandag 4 januari 2020 is iTankspartner Ecoloss in opdracht van de Gemeente Doetinchem begonnen met de overpompwerkwerkzaamheden van circa 1300 Intermediaire bulkcontainers (IBC’s) met PFAS houdend blusschuim op het industrieterrein aan de Voltastraat in Doetinchem. Door de inhoud van de IBC’s op te slaan in vier vloeistofdichte silo’s moet verdere schade aan het milieu worden voorkomen.

Vorig jaar is dit project voor Ecoloss gestart, Ecoloss werd gevraagd voor een indicatieve monstername van het blusschuim in de IBC’s. Door het snelle schakelen van Ecoloss hebben zij het voor elkaar gekregen om destijds de analyse binnen vijf dagen te verkrijgen en op basis hiervan is een doordacht plan van aanpak gemaakt. Het adequaat handelen van Ecoloss heeft ervoor gezorgd dat zij uitgekozen zijn voor het overpompen van de intermediaire bulkcontainers op het industrieterrein aan de Voltastraat in Doetinchem in opdracht van de Gemeente Doetinchem.

Willem van Keulen, hoofd Commerciële zaken en senior projectleider op dit project binnen Ecoloss vertelt: ‘’Er zijn circa 1300 IBC’s met blusschuim. Sommige vaten zijn erg vergaan, met name de pallets hiervan maar ook zijn er lekkende IBC -tanks. De pallets komen scheef te staan, maar ook de kunststof tanks zijn te oud en mogen niet meer getransporteerd worden. Wat hier gecreëerd is, is een opslagplaats waar je niets mee kan omdat deze vaten niet meer op de weg toegestaan zijn en niet verplaatst kunnen worden’’.

Ecoloss

De IBC’s staan soms gestapeld tot driehoog, dit zorgt voor druk en kan lekkages veroorzaken. Deze IBC’s worden van bovenaf leeggepompt om ruimte te creëren. Het blusschuim komt terecht in stabiele opslagtanks van 325 kuub. Na het leegpompen kunnen restanten makkelijker van een hoge stapel afgehaald worden. Na het leegpompen van de IBC’s moeten deze nog ontdaan worden van ijzer, hout en plastic. Er wordt gebruik gemaakt van een Shredderinstallatie. Met deze installatie kunnen de afvalstromen plastic, metaal en hout gescheiden worden.

Per project zijn er aangepaste veiligheidsmaatregelen. Het plan van aanpak is een dynamisch document en moet per situatie aangepast kunnen worden. ‘’We hebben een veiligheidsprotocol waar wij ons strikt aan houden’’ vertelt Willem.

Wat er gaat gebeuren nadat de IBC’s leeg zijn, daar is geen zicht op. Het opslaan van het brandblusschuim is een eerste stap om ergere milieuschade te voorkomen, er is nog geen definitieve oplossing voor het vernietigen van het blusschuim vanuit de Gemeente Doetinchem. Waar Ecoloss mee bezig is, is het stabiliseren van een instabiele situatie op een industrieterrein en het voorkomen van een nog ergere situatie. Het opslaan van de vloeistof in lekvrije silo’s is een eerste stap in de goede richting. Verdere stappen zijn voor de Gemeente Doetinchem.

* EcoLoss Project BV is een onafhankelijk adviesbureau en een onafhankelijke dienstverlener. De firma heeft zich de voorbije jaren naast het adviseren, gespecialiseerd in de afhandeling en afwikkeling van incidenten, met name waar het om voorvallen met milieu-impact (bodem) gaat. Hieronder vallen incidenten met gevaarlijke stoffen zoals asbest en kwik, maar ook chemicaliën en de meer bekende bodem- en wegdekverontreinigingen met brandstoffen en olieproducten. Bekijk de website https://www.ecoloss.nl/ voor meer informatie.

Voor meer informatie over Ecoloss kun je terecht op de website van Ecoloss.

Uitgelicht