Emerson helpt groene waterstofproductieproces te versnellen

Emerson helpt de technologieontwikkeling voor grootschalige offshore groene waterstofproductie te versnellen. Het bedrijf ontwikkelt software en systemen om ‘s werelds eerste offshore groene waterstofproductieproces op een operationeel gasplatform veilig en efficiënt te laten verlopen.

De PosHYdon is een proefproject dat tot doel heeft de integratie van offshore windenergie en offshore aardgas- en waterstofproductie op zee te valideren, waarbij hernieuwbare brandstoffen worden opgewekt door gebruik te maken van een groene energiebron. Het door Neptune Energy aangedreven platform Q13a-A in de Nederlandse Noordzee zal het project hosten, dat inzicht zal geven in de efficiëntie van elektrolyzers van een variabele stroomvoorziening en de kosten van het installeren en onderhouden van een groene waterstofproductie-installatie op een offshore platform.

Met groene stroom wordt het fluctuerende aanbod van windturbines gesimuleerd en wordt het productieproces aangedreven, dat zeewater omzet in gedemineraliseerd water en vervolgens veilig waterstof produceert via elektrolyse. De waterstof wordt vervolgens bij het aardgas bijgemengd en via de bestaande gasleiding naar de kust getransporteerd en in het landelijke gasnet ingevoed. De elektrolyzer van 1 MW zal naar verwachting tot drie ton waterstof per week produceren.

Emerson’s DeltaV™ gedistribueerd besturingssysteem, DeltaV instrumenteel veiligheidssysteem en DeltaV Live-operatorinterfacesoftware zal de ontziltings- en elektrolyse-eenheden, het mengen van gas en het balanceren van fabrieksapparatuur beheren. Door het hoofd te bieden aan de unieke toepassingsuitdagingen, waaronder variabele ontzoute watertoevoer en voeding, zullen de DeltaV-software en -systemen zorgen voor verbeterde veiligheid, procesuptime en operationele efficiëntie. De oplossing zorgt ervoor dat de bestaande aardgasactiviteiten onaangetast blijven en dat het gemengde gas aan de vereiste specificaties voldoet. Integratie met de bestaande offshore-systemen en communicatie met onshore-activiteiten zal de zichtbaarheid van het proces maximaliseren en onvoorziene problemen voorkomen.

PosHYdon wordt ontwikkeld door consortiumpartners Nexstep, TNO, Neptune Energy, Gasunie, Noordgastransport, NOGAT, DEME Offshore, TAQA, Eneco, Nel Hydrogen, InVesta, Hatenboer, Iv-Offshore & Energy en Emerson. Het project heeft een subsidie ​​van 3,6 miljoen euro gekregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in het kader van de Demonstratie Energie en Klimaatinnovatie, die investeert in duurzame energieontwikkelingen, waaronder waterstofpilots.

Bekijk hier de geanimeerde video met Engelse ondertiteling.

Klik hier voor meer informatie.

Uitgelicht