Ervaren en gedreven programmabestuur GroenvermogenNL van start

Marjan Oudeman, Paulien Herder en Paul de Krom treden per 14 februari 2022 aan als programmabestuur voor het groeifondsprogramma GroenvermogenNL. Met een eerste reservering van € 338 miljoen van Het nationaal groeifonds. Dat ondersteunt de stichting GroenvermogenNL bij de omschakeling naar een groene waterstofeconomie en groene chemie.

Met het aantreden van het programmabestuur start het investeringsprogramma GroenvermogenNL. Einde eerste kwartaal van dit jaar wordt het R&D- en human capital programma uitgerold. Parallel wordt medio maart een eerste tender voor kleine demonstratieprojecten opengesteld. Manon Janssen (voormalig boegbeeld Topsector Energie), die samen met collega-boegbeelden van High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en Chemie (ChemistryNL) het programmabestuur samenstelde, is verheugd met het aantredende programmabestuur: “We kiezen voor bestuurlijke ervaring en sterke verbinders die bereid zijn regie te voeren. Ik ben alle drie zeer erkentelijk dat zij deze maatschappelijke opgave voor Nederland willen oppakken.”

Afgelopen voorjaar heeft de commissie Nationaal Groeifonds € 338 miljoen gereserveerd voor waterstofproductie en de toepassing van waterstof en groene elektronen in de energie-intensieve industrie. De doelstelling van GroenvermogenNL is een sterk nationaal en regionaal verankerd innovatie-ecosysteem voor waterstofproductie en -toepassingen. Het programma bestaat uit drie hoofdonderdelen: opschalen & innoveren, ombouwen & bouwen, omscholen & opleiden.

Bij indiening van het GroenvermogenNL-voorstel eind 2020 is een uitgebreid advies meegestuurd over de beoogde governance van GroenvermogenNL. Dit advies is op uitnodiging van de topsectoren Holland High Tech, Energie en Chemie opgesteld door kwartiermakers Dirk Smit (Shell) en Gertjan Lankhorst (VEMW), op basis van gesprekken met vele partijen. De kern van dit advies is een programmabestuur waarin bedrijfsleven, kennissector en publiek bestuurlijke ervaring zijn vertegenwoordigd. Dit resulteert in een zeer gemotiveerd bestuur met duidelijke regie, dat de verbinding legt tussen de verschillende onderdelen van het programma, zich laat bijstaan door een internationaal klankbord, en aansluiting zoekt bij het innovatiebeleid van de overheid.

Klik hier voor meer informatie.

Uitgelicht