iBrainstorm ‘Risk Management rond crisissituaties’ (Online) | 24 juni 2020

Op woensdag 24 juni organiseert iTanks een iBrainstorm rondom het onderwerp ‘Risk Management rond crisissituaties’ in samenwerking met Erik Klok van Goeree Lighthouse.

De afgelopen weken hebben wij te maken gehad met een intelligente lockdown. Sommige bedrijven draaien door, anderen staan stil. Sterker nog, bij het ene bedrijf klotst het geld over de plinten, en het andere bedrijf staart in een zwart gat en is genoodzaakt om drastische (financiële) besluiten te nemen. Hoe ga je in zo’n situatie rationeel om met besluitvorming? Anders gezegd: hoe kunnen wij besluiten nemen met behulp van rationele in plaats van emotionele argumenten. Welke rol kan of moet risicomanagement hierin spelen?

Bij deze iBrainstorm kijken we aan de hand van stellingen naar invalshoeken van risico management voor Financien, Techniek en Safety. Wat gebeurt er als de geldkraan dicht(er) gaat, hoe kan hier technisch en/of operationeel op geanticipeerd worden en welke rol speelt safety hierbij? Samen met Erik Klok van Goeree Lighthouse bediscussiëren we de impact en aanpak.

Powered by

Het programma

09.00 uur Opening
09.05 uur Introductie door Erik Klok, Goereelighthouse
09.25 uur Start iBrainstorm aan de hand van stellingen
10.00 uur Einde event
Inschrijven via google
Event

iBrainstorm ‘Risk Management rond crisissituaties’ (Online) | 24 juni 2020

Online

Online event

24-06-2020

09:00-10:00 uur

Inschrijven

In the spotlight