iTanks Werkatelier Kill the Spill

Op 20 september organiseert iTanks in samenwerking met EcoPort Innovatieprogramma van 12.00 tot 15.00 uur het werkatelier Kill the Spill.

Scheepvaart en visserij zijn onlosmakelijk verbonden met de waddenzeehavens. Ze hebben een belangrijke positieve waarde voor de (lokale) economie én de voedselvoorziening in Nederland. De vissers zijn soms dagenlang op pad om daarna met goed gevulde ruimen terug te komen in de haven. En dan moeten in een relatief kort tijdsbestek de ruimen leeg en de brandstoftanks vol.

Bij het bunkeren van schepen gaat het soms mis. Op een onbewaakt moment loopt een tank over of schiet een slang los waarbij scheepsbrandstof in het water van de haven terecht komt. De spills variëren van een paar druppels tot serieuze hoeveelheden van 10-tallen of zelfs 100-en liters. In 2020 registreerde Rijkswaterstaat toch zo’n 60 spills in de Waddenzeehavens. Dit levert schade op in de vorm van vervuild water, milieuschade voor levende dieren in het water en vervuiling van de bodem. Bij deze innovatiebooster kijken we naar het vraagstuk, beschikbare technieken en mogelijke vervolgstappen.

Beschrijving van het vraagstuk | BAT Scan | Coalities bouwen 
Korte introductie door iTanks en Rijkswaterstaat, aangevuld met reacties van belanghebbenden uit de keten. Bij deze sessie proberen we duidelijk te krijgen hoe groot het vraagstuk is. Wat zijn op dit moment de ‘best available techniques’ die te vinden zijn in Nederland en daarbuiten. Hier worden innovaties gezocht en gepresenteerd die aansluiten bij de vraag.De vraag is bekend, er zijn oplossingsrichtingen.. en nu verder! Met de aanwezigen wordt ingezet op vervolgstappen en innovatietrajecten.

*Het EcoPort innovatieprogramma is een tijdelijk samenwerkingsverband van programma Waddenzeehavens, iTanks en de NOVU, financieel mogelijk gemaakt door de Waddenprovincies, de Waddenzeehavens, havengemeenten en RWS.

Aan het eind van deze innovatiebooster heb je een duidelijk beeld van het probleem van spills, een goed overzicht van beschikbare technieken en ben je hopelijk actief betrokken bij een oplossing! Wil je deelnemen aan het werkatelier Kill the Spill? Mail naar events@itanks.eu

Het programma

12.00 uur Lunch
12.30 uur Welkom door iTanks
12.35 uur Beschrijving van het vraagstuk, BAT scan, coalities bouwen
14.30 uur Het net ophalen
15.00 uur Verwacht einde evenement
Event

iTanks Werkatelier Kill the Spill

Harlingen

iTanks Event

20-09-2021

12.00-15.00 uur

In the spotlight