GIST doet oproep voor cleantech projectvoorstellen

Growing Industry through a Sustainability Transition
GIST helpt ondernemers bij het opzetten en financieren van FEED-haalbaarheidsstudies (FEED: Front-End Engineering Design). GIST staat voor ‘Growing Industry through a Sustainability Transition’ en is gericht op de transitie naar een schone proces- en maakindustrie in de grensregio Nederland-Vlaanderen.

Het programma loopt vanaf 1 januari 2018 tot en met 31 december 2021. In deze periode krijgen bedrijven in de proces- en maakindustrie meermaals de gelegenheid om projectvoorstellen voor FEED-haalbaarheidsstudies in te dienen.

Interreg, Provincie Limburg en Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

GIST wordt mede mogelijk gemaakt en gefinancierd door Interreg, de Provincie Limburg (België) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (Nederland). De coördinatie van het GIST-project is in handen van VITO/Cleantech Flanders, Clean Tech Delta en de Gemeente Rotterdam.

Zesde en laatste oproep voor projectvoorstellen
GIST is weer op zoek naar projectvoorstellen die op basis van innovatieve technologieën een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen bevorderen, en daarmee bijdragen aan een ‘koolstof-arme’ of circulaire economie.

Deadline 31 januari 2021
De projectvoorstellen voor deze zesde en laatste oproep kunnen tussen 1 december 2020 en 31 januari 2021 ingediend worden. Enkel bedrijven die zijn gevestigd in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland komen in aanmerking.

FEED-light haalbaarheidsstudies

Dit is de laatste oproep binnen het project en deze oproep richt zich op FEED-haalbaarheidsstudies:

FEED-haalbaarheidsstudie
– Proces- en maakindustrie in Vlaanderen of de Nederlandse provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg of Zeeland.
– Oplossen van specifieke technische vragen gericht op het bevorderen van een efficiënte omgang met energie- of grondstoffen.
Looptijd van maximaal 6 maanden (start project uiterlijk 1 april met uiterlijke
einddatum 1 oktober)
– Kosten van de totale haalbaarheidsstudie bedragen tussen € 15.000 en € 80.000.
– De GIST-subsidie bestaat uit een bijdrage van 50% voor de kosten van het inhuren van externe expertise ten behoeve van de haalbaarheidsstudie, dit kan oplopen tot een subsidiebedrag van maximaal € 40.000.

Aanmelden en meer informatie
Geïnteresseerd? Ga naar cleantechflanders.com/gist-nl voor meer informatie. Hier vindt u ook het aanvraagformulier en onze contactgegevens. Voordat u uw voorstel indient onderzoekt u de criteria en voorwaarden zoals vermeld in de subsidieregeling van het GIST-programma.

We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan de informatiebijeenkomst (online) op 16 december 2020, van 11:00u tot 12:00u. U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.

De voorstellen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviesraad. Deze bestaat uit experts werkzaam in de industrie en bij kennisorganisaties uit betrokken regio’s in de grensregio. Uw projectvoorstel zal worden beoordeeld op de competenties van de uitvoerder(s), de economische- en ecologische impact en de kwaliteit van het projectplan.

Uiterlijk 7 weken na de sluitingsdatum van de oproep volgt definitief uitsluitsel over toekenning of afwijzing van de ondersteuning. De FEED-light haalbaarheidsstudie dient vervolgens binnen 6 maanden te zijn afgerond.

Bekijk ook onderstaand filmpje van Act&Sorb over hun ervaring met GIST

Uitgelicht