Het leveren van duurzame oplossingen in de (petro)chemie

Samenwerken met groene opdrachtgevers én een directe bijdrage leveren op het gebied van duurzaamheid. Ook MOB Mechanical Contracting B.V. draagt haar steentje bij om klimaatverandering tegen te gaan!

Duurzaamheid, een onderwerp dat in de afgelopen jaren nóg belangrijker is geworden. Er wordt van het individu, maar ook van organisaties verwacht een directe bijdrage te leveren om klimaatverandering tegen te gaan. Het is natuurlijk onmogelijk om de fossiele energie die in onze industrie wordt gebruikt per direct te vervangen voor duurzame alternatieven. Stap voor stap maakt iedereen zich klaar voor de energietransitie. Ook binnen MOB is gekeken hoe de organisatie een directe bijdrage kan leveren op het gebied van duurzaamheid. Welke beslissingen heeft de organisatie genomen om een duurzame groei te realiseren die tevens de continuïteit waarborgt?

MOB heeft in de afgelopen jaren haar duurzame activiteiten geïnventariseerd wat begin 2021 heeft geresulteerd in de eerste versie van het CSR (Corporate Social Responsibility) beleid. In dit rapport staat de inzet van de organisatie voor de creatie van een duurzame bedrijfsvoering beschreven, dat op het gebied van planet, people en profit uiteen is gezet. Het MVO-beleid bestaat uit drie pijlers: Environmental responsibility, Social engagement en Economic growth. MOB is ervan overtuigd dat duurzaamheid van groot belang is om haar groeistrategie te realiseren en zal ieder jaar haar activiteiten en diensten evalueren om ervoor te zorgen dat de organisatie zich verder kan ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid in de toekomst.

Naast de introductie van het CSR rapport kijkt MOB welke initiatieven haar opdrachtgevers neemt op het gebied van duurzaamheid. Een aantal opdrachtgevers verkent bijvoorbeeld de mogelijkheid van elektrificatie en groene of blauwe waterstof. Andere opdrachtgevers investeren in nieuwbouw fabrieken waar biobrandstoffen, zoals bio-ethanol of bio-methanol wordt geproduceerd. MOB beweegt met haar opdrachtgevers mee en door haar flexibiliteit kan zij haar opdrachtgevers ook in de toekomst voorzien van mechanische en duurzame oplossingen.

Uitgelicht