HyNorth publiceert Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland 2024

HyNorth publiceert Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland 2024: Eemshaven grootste ambities in groei!

Vandaag publiceert HyNorth het Investeringsplan Waterstof Noord-Nederland 2024 (IP2024). De Eemshaven steekt er met het totaal aantal waterstofprojecten met kop en schouders bovenuit, gevolgd door Delfzijl. Deze projecten kunnen substantieel bijdragen aan nationale en Europese doelstellingen. Van de projecten (>€8 miljard tot 2030) zit bijna 90% in de conceptfase of de fase van investeringsbeslissing. Er zijn vijf grote projecten die bijna 85% van alle geplande waterstofproductiecapaciteit voor hun rekening nemen. Deze gefaseerde projecten, Eemshydrogen, HyNetherlands, NorthH2 en H2M (allen gepland in de Eemshaven) spelen een belangrijke rol om de ambitieuze doelen van heel Noord-Nederland waar te maken. Investeringsbeslissingen voor deze projecten staan op de planning.

Sinds 2020 is HyNorth begonnen met het samenbrengen van waterstofprojecten in Noord- Nederland. In vergelijking met 2020 is een duidelijk positieve ontwikkeling te zien in het gestegen aantal projecten van 56 naar 81 (+45%). Het totaal aantal projecten is goed verdeeld over de hele waterstofketen. Ruim een derde van de projecten is eindgebruiker, ruim een derde productie en het overige deel logistiek. In de verdeling naar capaciteit blijft de vraag naar waterstof vooralsnog wel achter op de geplande productie.

René Schutte, directeur HyNorth: ‘’Noord-Nederland heeft alles in huis om een volwaardig internationaal waterstof ecosysteem te worden. Hoewel de sector te maken heeft met een zekere mate van vertraging, is er een groeiend besef van de noodzaak tot versnelde actie en samenwerking in ketenontwikkeling. HyNorth roept alle belanghebbenden op om zich aan te sluiten en samen aan de slag te gaan voor een groenere en welvarendere regio.”

Kleinere projecten
Het IP2024 laat zien dat er de afgelopen jaren een fors aantal kleinere en ook meer lokaal gerichte projecten zijn bijgekomen. In totaal gaat het om 16 projecten met een geplande elektrolyse capaciteit van ruim 900MWe, zoals Energiehub Eeserwold, H2 Hollandia, Energiestad Bolsward, Eurus Energy Veendam en GRQ Hydrogen Valley Airport.

Kostprijs
De inschattingen van de kostprijs van in Nederland geproduceerde groene waterstof zijn sinds 2020 gestegen van €3,50 – €5,00 naar het veelvoudige hiervan. Significante kostenvoordelen op korte termijn zijn cruciaal. Import van groene en koolstofarme waterstof en productie van blauwe waterstof komen steeds nadrukkelijker in beeld als alternatieven.

De nog steeds groeiende pijplijn aan projecten laat zien dat de ambities en investeringsbereidheid in Noord-Nederland intact blijven ondanks toenemende onzekerheden en vertraging op korte termijn. De unieke mogelijkheden van de regio, waaronder de aanwezigheid van zeehavens, de industrieclusters, het offshore wind potentieel, de nabijheid van de landelijke energie infrastructuur en de grootschalige opslag bieden volop kansen voor een concurrerend en robuust toekomst georiënteerd waterstofecosysteem.

Noord-Nederland ontvangt veel middelen om het waterstofecoysteem vorm te geven. Het grootste deel van het nationale Just Transition Fund (JTF)- budget (47%) is aan Noord-Nederland toegewezen. Daarnaast hebben vier projecten uit Noord-Nederland het grootste deel van de OWE-subsidie ontvangen (bijna €250 miljoen) voor vier waterstofprojecten: H2 Hollandia, Groengas Asset, RWE Eemshydrogen en VoltH2. HyNetherlands van Engie, gevestigd op het terrein van de Eemscentrale in Eemshaven, kreeg in 2023 subsidie toegewezen voor een 100 MW-elektrolyser. IP2024 is mede dankzij Nationaal Programma Groningen tot stand gebracht.

Download het rapport nu!

Stichting HyNorth is een onafhankelijke ketenregisseur die de ontwikkeling van waterstofketens
in Noord-Nederland aanjaagt.

Uitgelicht