Informatievoorziening bij calamiteiten

Informatie voorziening bij calamiteiten: Een uitslaande brand. Een bedrijfsongeval. Lekkage van gevaarlijke stoffen. Voorbeelden van gevaarlijke situaties waarmee elk bedrijf geconfronteerd kan worden. Oók als de nodige voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Situaties die een gevaar kunnen opleveren voor het bedrijf, de werknemers, de omgeving of het milieu. Dat hoeft niet meteen een grootschalige crisis te zijn, kleinere incidenten komen vaker voor en moeten ook snel afgehandeld worden.

In principe geldt dit voor elk bedrijf, maar helemaal bij hoog-risicobedrijven die onder de BRZO vallen en waar gewerkt wordt met brandgevaarlijke, explosieve of zelfs giftige stoffen. Hoe goed een bedrijf ook voorbereid is, hoe zorgvuldig de regels ook gevolgd worden en alle vereiste veiligheidsmaatregelen getroffen zijn: een calamiteit is nooit 100% te voorkomen.

Snel de juiste informatie over iedere situatie
Veel organisaties hebben hun veiligheidsprotocollen goed op orde. Toch is er vaak nog een zorgenkindje, dat – terecht – ook binnen de regelgeving steeds meer aandacht krijgt: het voorzien in een goede en snelle informatieverstrekking. Het snel en effectief delen van informatie kan van levensbelang zijn. U kunt ermee zorgen dat uw medewerkers, bezoekers en de omgeving zo min mogelijk worden blootgesteld aan gevaarlijke situaties, zowel op het terrein als daarbuiten. Het is ook belangrijk bij kleinere incidenten. Er dreigt dan weliswaar geen levensgevaar, maar er wordt wel letsel of schade aan mensen, bedrijfsmiddelen of het bedrijfsproces toegebracht. In de praktijk blijkt steeds hoe complex het is om snel aan de juiste informatie te komen en deze weer te delen met hulpverleners in het veld. Het kost mankracht en tijd, kostbare tijd.

Nog afgezien van het veiligheidsaspect kan een gebrekkige communicatie zich wreken op het bedrijf. Via sociale media zijn reguliere media vaak snel op de hoogte van incidenten. Als zij ervaren dat de informatievoorziening niet goed of traag verloopt, kan dat gevolgen hebben voor het imago van een bedrijf.

Bosch Energy and Building Solutions ontwikkelde een totaaloplossing voor BRZO- en ISPS-bedrijven, een smart operational solution. Deze oplossing biedt precies wat de naam aangeeft: een intelligente oplossing voor de operatie. Vanwege zijn modulaire opbouw kan een scala aan sensoren, tools en systemen geïntegreerd worden voor het effectief en snel afhandelen van meldingen. Eén van die tools is de incidentmanagementtool CrisisMaster waarmee u een incident, calamiteit of crisis snel en correct kunt afhandelen. CrisisMaster is volledig geautomatiseerd en begeleidt veiligheidsmedewerkers tijdens incidenten: het voorziet de operators van de benodigde informatie, geeft stapsgewijs aan welke acties ondernomen moeten worden, én verzorgt automatisch tijdige en volledige rapportages, zodat aan de BRZO-regelgeving voldaan wordt. Dat geldt tevens voor iedere GRIP-situatie. Papieren handboeken zijn hiermee volledig overbodig.

De Smart Operational Solution is ideaal voor het snel, geautomatiseerd en efficiënt afhandelen van meldingen.

Alles draait om data
Data die via geïntegreerde sensoren wordt verkregen, wordt op één platform bij elkaar gebracht en slim geanalyseerd. Relevante informatie over een (op handen zijnde) incident wordt vervolgens automatisch en overzichtelijk getoond aan de operators. Hierdoor beschikken zij niet alleen over actuele informatie, zoals de common operational picture, maar ook over voorspellende informatie, om proactief of preventief te kunnen handelen.

Het soort databronnen dat geïntegreerd kan worden is breed en zeer divers. Uiteraard kunnen alle veiligheids- beveiligingscomponenten, zoals rookmelders, bewakingscamera’s, kaartlezers, etc. als databron gekoppeld worden.

Vrijwel alle disciplines zijn te integreren in de Smart Operational Solution: meteogegevens, chemiekaarten, file-informatie, wegafzettingen, werkroosters, sociale media, etc.

Wat dit systeem nou zo onderscheidend maakt, is dat ook allerlei externe bronnen op een slimme manier gekoppeld kunnen worden. Bronnen, die in eerste instantie niet direct met veiligheid of beveiliging te maken hebben, maar wel relevante informatie kunnen verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan meteogegevens, chemiekaarten, wegafzettingen of andere geografische data. Maar ook social media features, werkroosters, sms- of Whatsapp-berichten kunnen gekoppeld worden aan het platform.

In de praktijk zien we dat veel bedrijven voor de verschillende functionaliteiten nog standalone-oplossingen hebben, die niet geïntegreerd zijn. Wat wij doen, is het samenbrengen van al deze informatie en systemen in één overkoepelend platform. Dit alles maakt dat een Smart Operational Solution veel meer biedt dan een incidentmanagementsysteem. Het is een onmisbaar onderdeel van de dagelijkse bedrijfsvoering. Onze experts vertellen u graag hoe u dit managementsysteem in uw bedrijf kunt inzetten.

Meer weten? Neem contact op met Ferry Ditewig van Bosch.

Uitgelicht