Antea SPOT robot platform

De Challenge

Er zijn veel gebieden waar we de mens liever niet laten komen. Denk hierbij aan toxische locaties, besloten ruimtes, lawaaierige locaties, gebieden met veel robotisering, radioactiviteit, asbest en bio hazards. Locaties waar we SPOT naar toe kunnen sturen en inspectiewerkzaamheden kunnen laten uitvoeren.

De Solution

Spot is een wendbare robot die terrein met ongekende mobiliteit zelfstandig navigeert, waardoor routinematige inspectietaken en gegevensverzameling veilig, nauwkeurig en eenduidig plaatsvinden. De operator bestuurt de robot van ver met een intu├»tieve tabletapplicatie en ingebouwde stereocamera’s. We kunnen missies plannen waarna SPOT volledig autonoom de missie kan uitvoeren.

De Businesscase

SPOT blijft onder alle terrein- en weersomstandigheden een stabiel inspectieplatform om allerlei soorten sensoren op de inspectie locatie te laten functioneren en gewenste data te verzamelen zonder hier mensen voor heen te sturen. Daarmee nemen de inspectie risico’s af en kunnen uw productieprocessen blijven draaien.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.