ATEX en explosieveiligheid

De Challenge

Binnen het kader van explosieveiligheid heeft SPIE op het gebied van identificatie van ontstekingsbronnen een eigen ATEX-tool ontwikkelt. De Europese ATEX 114 en 153 zijn richtlijnen met betrekking tot explosieveiligheid. Deze twee richtlijnen beschrijven de minimale eisen waaraan de onderneming dient te voldoen om de explosierisico’s te beheersen. In Nederland zijn deze richtlijnen verankerd in het Besluit Explosieveilig Materieel en de ARBO wet- en regelgeving. Installaties en werkplekken in gevarenzones moeten in overeenstemming zijn met de minimumvoorschriften uit de ATEX richtlijnen.

De Solution

SPIE hanteert in haar aanpak een vijfstappenplan. Om een explosieveilige installatie en bedrijfsvoering te bereiken dienen alle stappen doorlopen te worden. Het stappenplan is gebaseerd op diverse Europese normen, alsmede de Nederlandse Praktijkrichtlijn voor gevarenzone-indeling (NPR 7910).

De Businesscase

Met de 6 korte vragen van de SPIE quickscan wordt u geïnformeerd wat de beste oplossing is. Daarnaast kan SPIE u op verschillende wijzen ondersteunen bij het explosieveilig maken van uw bedrijf. Zo kan het complete vijfstappenplan worden uitgevoerd of alleen bepaalde delen daarvan.

#iAskPlazaMaintenanceNEXT2023

SPIE Nederland

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.