Beheersing Geuremissie

De Challenge

Tijdens verschillende industriële productieprocessen komen stoffen vrij die naar buiten worden afgevoerd. Emissie van geur kan voor overlast in de omgeving zorgen en moet beheersbaar zijn binnen de milieuvergunning.

De Solution

Bij ENS Clean Air streven we naar een toekomst met schone lucht, waarbij we ons inzetten om emissies en blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen om zo gezondheidsrisico’s en milieuschade te minimaliseren. Onze oplossingen verbeteren de binnenluchtkwaliteit en beheersen stof- en geuremissies naar de omgeving. Voor het afvangen van fijnstof passen we onze technologie toe die gebaseerd is op positieve ionisatie en werkt zonder filters. Hierdoor blijft de capaciteit en efficiëntie hoog en is het drukverlies in het systeem minimaal. De technologie is schaalbaar en effectief voor grote luchtvolumes met hoge luchtsnelheid.

De Businesscase

Het integreren van luchtzuivering zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften, waardoor normoverschrijding word vermeden. Het beschermt werknemers tegen schadelijke dampen en deeltjes, wat hun welzijn bevordert en het ziekteverzuim vermindert Daarnaast verlengt het de levensduur van machineonderdelen en vermindert het onderhoud en schoonmaakkosten. Bovendien draagt het bij aan duurzaamheid door de ecologische voetafdruk te verkleinen en de impact op het milieu te minimaliseren.

ENS Clean Air

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.