Calamiteitendienst

De Challenge

Milieu-incidenten, calamiteiten en andere spoedeisende situaties veroorzaken veel overlast en kunnen grote gezondheidsrisico’s met zich meebrengen. Directe actie is noodzakelijk want anders is er een kans dat het probleem groter wordt.

De Solution

Een calamiteitenteam staat 24/7 klaar om eerstelijnswerkzaamheden uit te voeren. Zo kunnen we een veilige situatie creëren, de bereikbaarheid herstellen en continuïteit van de bedrijfsactiviteiten borgen. We hebben daarvoor de deskundigheid in huis en beschikken over de relevante certificaten.

De Businesscase

Continuïteit van uw bedrijfsactiviteiten en de zekerheid dat er samen met u optimaal gekeken wordt naar de veiligheid in uw bedrijf en rondom op het (buiten)terrein. Hierbij kan er maximale opvolging worden gegeven waardoor u de zekerheid heeft dat de situatie volledig wordt hersteld.

Ondersteunend hieraan kan er samen gekeken worden naar de situatie met onze veiligheidsadviseur.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.