Conditioneren voor coaten

De Challenge

Als coating tijdens te koude of vochtige omstandigheden wordt aangebracht, kan condensatie van het oppervlak optreden en dus tot vertraging van het project leiden. Door deze condensatie zal de coating onvoldoende hechten of uitharden. Daarom worden veel coatingwerkzaamheden bij afwijkende weersomstandigheden uitgesteld of zelfs geannuleerd.

De Solution

Door een combinatie van sectorspecifieke ervaring en technologie kunnen onze specialisten de beschikbare tijd die ligt tussen de straalreiniging van metalen oppervlakken en het aanbrengen van de coating verlengen. Hierdoor kunnen oppervlakken in meer diverse klimaat- en weersomstandigheden worden gecoat. Door het opstellen van een combinatie van ontvochtiging- en verwarmingsapparatuur voorkomt Polygon op doeltreffende wijze corrosie op gestraalde oppervlakken.

De Businesscase

Het is door deze techniek mogelijk om al binnen enkele uren na de straalwerkzaamheden te starten met het aanbrengen van de coating. In het verleden was dit pas mogelijk na dagen of zelfs weken. Deze aanpak komt de kwaliteit van de coatinglaag ten goede en leidt tot een betere controle van werkschema’s. De efficiëntie wordt verhoogd, de stilstandtijd verkort en een grotere mate van productiviteit wordt bereikt.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.