De Groene Pluim

De Challenge

Verduurzamen van de bedrijfsvoering is voor veel MKB bedrijven een uitdaging. Hoe pak ik dat aan en waar kan ik al morgen mee beginnen? Wat is de eerste stap? Verduurzamen is breder dan de energietransitie, ook zijn bijvoorbeeld eerlijk werk, duurzame productie, recycling en klimaatadaptatie onderdeel van duurzaam ondernemen. Ontdekken welke thema’s relevant zijn voor jouw bedrijf en hoe er kan worden bijgedragen aan de Sustainable Development Goals (SDG). Hoe pak je dat aan en waar haal je de informatie vandaan? Welke onderwerpen zijn in de bestaande processen te integreren en welke maatregelen kan ik nu al nemen.

De Solution

Op basis van de 17 Sustainable Development Goals kijkt Vincia naar welke SDG’s toepasbaar zijn binnen uw organisatie en aan welke doelstellingen kan worden bijgedragen. Welke onderwerpen zijn in de bestaande processen te integreren en welke maatregelen kunnen er nu al genomen worden. Voortgang zichtbaar maken en communicatie daarover naar diverse stakeholders. Onderdeel uitmaken van het Netwerk van de Groene Pluim, om een beweging op gang te brengen waarbij wordt bijgedragen aan de SDG’s, waar ondernemers kennis en innovaties delen.
Aan de slag met de SDG’s start met de aanmelding op de website van de Groene Pluim.

De Businesscase

Door aan de slag te gaan met de SDG’s kun je stappen nemen richting een duurzame bedrijfsvoering. Een duurzame bedrijfsvoering is toekomstbestendig. Kosteloos aanmelden op de website van de Groene Pluim maakt je direct onderdeel van het netwerk en geeft toegang tot kennis en ervaringen van andere ondernemers. Ben jezelf innovatief en koploper op een van de geselecteerd SDG’s dan kun je zomaar een Groene Pluim verdienen. Met een Groene Pluim krijg je erkenning voor je inspanningen en laat je zien dat duurzaam ondernemen in jouw bedrijf aandacht heeft.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.