Een nieuw arbeidsmarktsysteem

De Challenge

Het anders inrichten van de arbeidsmarkt is een van de meest urgente vraagstukken van dit moment. Dit raakt ons allemaal.  In veel (cruciale) sectoren is een groot tekort aan medewerkers. De tekorten hebben gevolgen voor de hele maatschappij. Er zijn mensen met veel talenten die wel WILLEN, maar nu niet mee KUNNEN doen op de arbeidsmarkt. En er zijn veel mensen die niet op hun plek zitten bij hun werkgever, maar in het huidige systeem niet in beweging komen. Daarom hebben we een arbeidsmarkt nodig met een nieuw systeem voor IEDEREEN, dat mensen in staat stelt te bewegen naar een (andere) baan binnen een arbeidsmarkt die continu in beweging is

De Solution

Samen met 400+ bedrijven en instellingen werken we aan een nieuw circulair arbeidsmarkt systeem waarin iedereen mee doet. We VERBEELDEN in het Akkoord van Python wat individuele werkgevers, werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties (sociale partners), medewerkers, opleiders en overheid kunnen doen om samen te zorgen voor een nieuw arbeidsmarktsysteem. Het Akkoord van Python is ontstaan door te experimenteren en dat doen we nog steeds. Daarmee leren we in de praktijk met alle partners en VERBINDEN we alle relevante stakeholders op de arbeidsmarkt om daadwerkelijk de oplossingen vorm te geven en het met elkaar gewoon te DOEN.

De Businesscase

Een circulaire arbeidsmarkt dat mensen in staat stelt te bewegen naar een (andere) baan heeft een positieve invloed op het individu, werkgevers en de maatschappij. Voor het individu is er meer perspectief, een verhoogde gezondheid en welzijn, en betrokkenheid in een baan. Werkgevers die hun verantwoordelijkheid nemen voor een “Leven Lang Ontwikkelen’’ zien een lager ziekteverzuim, hogere productiviteit, en meer autonomie bij hun personeel. Door het weer centraal stellen van de mens, zal op maatschappelijk niveau het werkgeluk toenemen en worden tekorten structureel aangepakt, waardoor kosten zakken en er ruimte is voor economische groei.

#arbeidsmarktgekte

De Buitenboordmotor

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.