Enzymatische cleaners

De Challenge

In de algemene werking van omgekeerde osmose (RO) membraan systemen, is het typisch dat membranen vervuild raken na lange periodes van continue werking. Gedurende vele jaren van reinigingsonderzoeken en membraan autopsies, heeft SUEZ geleerd dat een van de meest voorkomende vormen van membraanvervuiling biologisch is. In veel gevallen ontstaat er een biofilm van micro-organismen in het voedingswater. Biofilm is uiterst moeilijk te verwijderen van het membraanoppervlak. In het verleden werden sterke chemicaliën met mogelijk nadelige milieu- en materiaaleffecten gebruikt om biofilm en biofouling in het algemeen te bestrijden.

De Solution

Veolia heeft de soorten biofouling onderzocht die het meest voorkomen in industriële toepassingen en enzymen geïdentificeerd die effectief biofilmlagen kunnen doorbreken die geassocieerd zijn met dergelijke fouling. Het gebruik van deze enzymen in combinatie met milde membraanreinigers maakt een effectieve verwijdering van biofilmlagen mogelijk zonder het risico van anders agressieve reinigingschemicaliën.

De Businesscase

Deze nieuwe reinigingstechnologie is niet alleen zeer effectief in het leveren van superieure reiniging, wat resulteert in langere systeemlooptijden en een optimale levensduur van de membranen, maar ook innovatief omdat, hoewel enzymen op grote schaal worden gebruikt in proceswatertoepassingen om membranen te reinigen (bijv., zuivelindustrie), ze typisch nog nooit met succes zijn gebruikt in de waterindustrie.

#iAskPlazaMaintenanceNEXT2023

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.