HTC Plants

De Challenge

Organisch afval wordt meestal gecomposteerd of vergist, deze processen brengen hoge bedrijfskosten (OPEX) met zich mee en de geproduceerde compost voldoet in de meeste gevallen niet aan de EU-specificaties. Er is behoefte aan nieuwe beproefde processen op industriële schaal om organische afvalproducten aan te pakken.

De Solution

HTC Plants kan organisch afval verwerken en omzetten in hydrochar, waardoor de OPEX- en BKG-emissies worden verminderd. Organisch afval wordt omgezet in hydrochar voor verdere toepassingen in de bio-economie. Ingelia levert HTC-technologie (engineering en apparatuur) aan afvalbeheerders, gemeenten en de voedings- en drankenindustrie.

Ingelia’s fabrieken zetten organisch afval, slib, digestaat, groenafval en voedselafval om in hydrochar, met lagere bedrijfskosten (OPEX) dan concurrerende technologieën. Planten zijn modulair en worden opgeschaald door reactoren toe te voegen.

De Businesscase

  • Geavanceerde ontwikkelde technologie om organisch afval te valoriseren
  • Projectduurzaamheid ter bescherming van het milieu en bijdragen aan een circulaire economie
  • Een geautomatiseerd proces, eenvoudige bediening, geurvrij en lage OPEX.
  • Flexibiliteit om installaties te bedienen en te onderhouden, vermindering van afvaltransport.
  • Het project stimuleert het creëren van banen en dynamiseert de lokale economie, waardoor groene investeringen worden aangetrokken.
  • Betrokkenheid van technologieleverancier bij de projecten om de beste prestaties van planten te garanderen.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.