Kennisdelingstool

De Challenge

Technische kennis verdwijnt uit organisaties, maar de eisen nemen toe. Met een MySupportSuite platform maak je optimaal gebruik van de aanwezige kennis. Kampt jouw organisatie met de volgende vraagstukken:

Welke kennis heb ik nodig?
Waar is deze aanwezig?
Hoe lang is deze nog aanwezig?
Hoe maak ik deze toegankelijk?
Hoe monitor/borg ik de kennisuitwisseling?
Hoe vul ik op een eenvoudige manier de kennisbehoefte via externe bronnen aan?

Een MySupportSuite platform biedt de oplossing. Denk aan snelle en gerichte ondersteuning voor operators, buitendienstmedewerkers en servicetechnici. Kennis wordt bedrijfsbreed beschikbaar.

De Solution

MySupportSuite is een kennisuitwisseling platform, welke het kennisniveau ondersteund en een probleemoplossing biedt binnen organisaties door een begeleide kennisuitwisseling vanuit interne en externe bronnen.

De voordelen:

  • Brengt kennis intern bij elkaar;
  • Opschalen naar externe kennis inclusief contracten/facturatie en betaling;
  • Filterfunctie zodat alleen de juiste kennisdragers getoond worden;
  • Rating en review functie voor beoordeling ondersteuning kennisdrager;
  • Alles wordt geregeld via een chat functionaliteit d.m.v.  tekst, foto en film uitwisseling;
  • Real time AR functionaliteit mogelijk;
  • Kan geïntegreerd worden in de bedrijfswebsite;
  • Geschikt voor laptop, tablet en mobiel.

De Businesscase

Verhoging uptime: technici, maar ook de operators kunnen van de juiste informatie worden voorzien zodat een shutdown verkort/voorkomen kan worden.
Efficiëntie: bedrijfsbrede kennisuitwisseling verlaagd de druk op beperkte specialistische kennis.
Verlaging kosten: specialistische kennis hoeft niet meer via dure contracten ingekocht te worden.
Verlaging risico: kennis ‘gaps’ van installaties waarvan, (tijdelijk) beperkte kennis aanwezig is, blijven nu ondersteund.
Verlenging lifecycle: aging assets met een beperkte kennis aanwezigheid hoeven niet vroegtijdig vervangen te worden.
Duurzame oplossing: geen reisbewegingen/CO2 uitstoot, levensduurverlenging van aging assets. Wij zijn volledig COVID- proof.

Bekijk hier de video van MySupportSuite

MySupportSuite

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.