Kinext vliegwiel

De Challenge

De energiebehoefte van industrie en professionele grootverbruikers verandert. Bij groeiende productievolumes neemt het technisch en economisch belang van een ononderbroken proces, en daarmee een constante energievoorziening, significant toe. Het voorkomen van piekbelastingen is essentieel, omdat de gebruiker met hoge extra kosten wordt geconfronteerd bij overschrijding van de met de netbeheerder afgesproken capaciteit. Daarnaast vereist precisieapparatuur in toenemende mate dat de kwaliteit van de geleverde elektriciteit binnen een steeds kleinere bandbreedte blijft. Deze uitdagingen en risico’s kunnen worden gemitigeerd door het inzetten van energieopslag.

De Solution

KINEXT maakt het mogelijk om energie langdurig en efficiënt op te slaan en razendsnel terug te leveren. Gebaseerd op de principes van vliegwieltechnologie levert één KINEXT-unit een vermogen tussen 250 kW en 1 MW, een capaciteit van 30 kWh en een reactietijd van minder dan 20 milliseconden. KINEXT wordt weer opgeladen door recupereren van bv remenergie of vanuit het openbare elektriciteitsnet. Door het inzetten van KINEXT vliegwielen worden pieken in het afnamepatroon afgevlakt en daarmee wordt het mogelijk de netaansluiting te verkleinen, of de activiteiten uit te breiden zonder verzwaring van de netaansluiting.

Hiermee wordt de tijd overbrugd totdat de zwaardere netaansluiting gerealiseerd is en kan toch direct gestart worden met de extra activiteiten. Als er geen uitbreidingsplannen zijn, is KINEXT in te zetten om te besparen op de maandelijkse transporttarieven.

De Businesscase

Een betrouwbare, efficiënte en duurzame energievoorziening is letterlijk goud waard voor industrie en professionele grootverbruikers. Dankzij KINEXT worden kosten op verschillende manieren verlaagd. Enerzijds wordt het mogelijk om efficiënter om te gaan met de beschikbare energie door optimalisatie van opwekking en recuperatie. Daarmee worden extra kosten en boetes van de netbeheerder voorkomen of zelfs significante investeringen in de lokale energie-infrastructuur uit- of afgesteld. Anderzijds worden kostbare onderbrekingen van kritische processen voorkomen als KINEXT wordt ingezet voor kwaliteitsoptimalisatie en UPS, wat de kans op productie uitval en economische schade drastisch kan beperken. Benieuwd hoe uw bedrijf kan profiteren van KINEXT? Neem dan vandaag contact met ons op – we vertellen u graag meer.

S4 Energy

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.