Klimaatadaptieve dienstverlening

De Challenge

We bevinden ons midden in de 4e industriële revolutie. Bedrijven zijn hard op weg om circulair te worden en af te stappen van fossiele brandstoffen om hiermee de CO2 uitstoot te verminderen en verdere klimaatverandering tegen te gaan. De effecten van klimaatverandering worden vandaag de dag steeds beter zichtbaar; wateroverlast en overstromingen door hevige buien, extreme hitte en langdurige droogte. De klimaatverandering brengt daarnaast risico’s met zich mee die ten koste gaan van de industriële veiligheid. Deze uitdagingen zijn tegenwoordig ook in de nieuwe Brzo-richtlijnen meegenomen en industriële organisaties worden geacht hier naar te handelen. Als industrieel bedrijf is het treffen van klimaatadaptieve maatregelen daarom geen nice-to-have, maar een must-have!

De Solution

Middels onze klimaatadaptieve dienstverlening biedt TAUW industriële bedrijven bewustwording van de situatie, inzicht in de (nieuwe) risico’s en nemen onze adviseurs deze risico’s mee in de voorbereiding op de Brzo audits. Bovendien kan er met behulp van moderne tools een interactieve risk assessment opgezet worden met én voor de opdrachtgever. Zo wordt bijvoorbeeld bij de uitvoering van een ‘flood risk assessment’ gekeken hoe groot het risico is op een overstroming van zee, uit rivieren, extreme regenval of opkomend grondwater. Met die informatie wordt vervolgens gekeken welke veiligheidsissues er op de site kunnen optreden en hoe daar proactief naar gehandeld kan worden. Met Virtual Reality (VR) tools en een digital twin kunnen we onze industriële klanten helpen om de verschillende scenario’s in kaart te brengen en de juiste beslissingen te nemen om hun kwetsbare assets te beschermen.

De Businesscase

Regeren is vooruitzien. Gezien de Brzo-regelgeving is het daarom voor de (zwaardere) industrie van belang om veerkrachtig te zijn ten opzichte van de huidige én toekomstige klimaatuitdagingen. De industrie kan niet alles voorkomen, maar door meer bewust te zijn van de risico’s en waar mogelijk klimaatadaptieve maatregelen te treffen kunnen zij schade aan waardevolle assets, ernstige ongevallen en emissies naar het milieu beperken. Investeerders en andere financiële instellingen zijn zich hier al van bewust en zien het belang in van een duurzaam, klimaatadaptief bedrijf.

Lees ook ons blogartikel over de 4 grootste uitdagingen voor een klimaatbestendige industrie.
Kijk hier ookhet iLinqs-interview!

#iAskPlazaMaintenanceNEXT2023

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.