Mantis Compliance app rel. 1.2

De Challenge

Hoe toon je aan dat je voldoet aan de afspraken die tussen een opdrachtgever en opdrachtnemer of tussen bedrijf en overheid zijn gemaakt?

De Solution

Mantis 1.2 is een applicatie waarmee je compliance kunt aantonen of je voldoet aan wet- en regelgeving, milieu eisen, projecteisen, omgevingseisen, stake holder eisen. De Mantis Grasshopper (TM) vertaalt moeilijke (juridische) eisen naar SMART vragen en stuurt de medewerkers aan met duidelijke vragen. Mantis is in 4 talen, NL, EN, DU en FR.

Bekijk meer!

De Businesscase

Met Mantis zijn de eisen waaraan ik moet voldoen afgedekt. Mantis verplicht mij om met bewijs aan te tonen zodat ik niet later voor verrassingen kom te staan.

Alveus Compliance Solutions B.V.

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.