Meldjeklacht

De Challenge

Hoe weet je als ondernemer dat er geen ongewenst gedrag speelt in je bedrijf, of omkoping of andere vormen van corruptie? 5% van de werknemers heeft te maken met seksuele intimidatie op het werk en 25% van de werknemers is wel eens gepest. 76% van de Nederlandse bedrijven geeft aan dat hun organisatie in de afgelopen 24 maanden is geconfronteerd met een vorm van financieel-economische criminaliteit zoals fraude. Tijd voor betere bescherming van je medewerkers tegen ongewenst gedrag? En van je overige bedrijfsmiddelen tegen corruptie?

De Solution

Een heldere en onafhankelijke klachtenregeling is onmisbaar voor organisaties die hun werknemers en bedrijfsmiddelen willen beschermen. Daarmee geeft u werknemers, klanten, leveranciers en andere relaties een formele mogelijkheid om vervelende zaken te melden. Met Meldjeklacht wordt het onderzoek naar klachten uit handen genomen, maar behoudt u toch de regie. De onafhankelijke, ervaren klachtenfunctionaris gaat aan de slag met de klacht, past ‘hoor en wederhoor’ toe en beoordeelt of een melding gegrond is. Vervolgens ontvangt u als organisatie een advies voor het nemen van (vervolg)stappen en beslist u of dit advies wordt opgevolgd.

De Businesscase

Met Meldjeklacht richt je een modern klachtenbeleid in dat voldoet aan wet- en regelgeving. Klachten worden op een vertrouwelijke, onafhankelijke en professionele manier afgehandeld. Dat schept vertrouwen bij uw medewerkers die zien dat problemen gemeld en opgelost worden. Het leidt tot een betere werksfeer en een transparante open bedrijfscultuur. Daardoor blijven medewerkers aan uw bedrijf verbonden en bespaart uw geld door tijdige signalering van misstanden. Of gebeurt er bij uw nooit iets?

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.