Meva Energy bio-energie

De Challenge

Biomassa residu dat afkomstig is van houtafvalproductie of landbouwproductie bevat vaak een grote hoeveelheid biomassa-energie. Houtafval wordt vaak weggegooid of niet gerecycled, terwijl het potentie heeft om in terug te leveren aan ons energienetwerk.

De Solution

Met een gedecentraliseerde installatie maakt Meva’s Energy het mogelijk om bio-afval om te zetten in hernieuwbare biogas/bio-energie. De compacte installatie valoriseert biomassa-afvalstromen zodat het uiteindelijk kan worden omgezet in biogas. Het hart van het conversieproces is de reactor waar vergassing plaatsvindt: biomassa wordt gemengd met 900 ° C voorverwarmde lucht. In de vorm van snelstromende warmtestromen wordt energie opgewekt. De technologie van Meva is het enige vergassingssysteem ter wereld dat WKK-motoren gebruikt. Op deze manier wordt bio-restafval hergebruikt en CO2 uitstoot vermindert.

De Businesscase

De Meva Energy-centrale kan off site geplaatst worden. Bijvoorbeeld dichtbij de houtafval fabriek of houtversnipperaar. Op deze manier worden distributieverliezen geminimaliseerd en blijft biomassa-energie in het hout behouden. Elektriciteit dat door het afval wordt opgewekt, wordt vervolgens naar het energienet getransporteerd en kan lokaal worden gebruikt. Met deze circulaire stroom wordt biomassa uiteindelijk omgezet in winst.

Kortom:
– Vergassing van 2e generatie biomassa
– Kracht en warmte op industriële schaal
– 1-5 MWe en 2-10 MWth
– Efficiënte en gepatenteerde technologie

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=JL6-qTxGqc

Meva Energy

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.