Mobiele oplossing voor laden

De Challenge

Klanten eisen steeds meer transparantie en informatie in de vorm van foto’s en documenten van hun logistieke dienstverleners. Het niet kunnen leveren hiervan bij schade aan de vracht leidt tot hoge (contractuele) sancties. Huidige oplossingen bestaan vaak uit interne “improvisaties” met formulieren, checklists, telefoons en digitale camera’s. Deze oplossing bieden geen gestandaardiseerd formaat, zijn niet centraal opgeslagen en zijn niet toegankelijk of kunnen niet gedeeld worden door de hele supply chain.

De Solution

Cargosnap heeft een digitale oplossing ontwikkeld om de toestand van de lading te monitoren en de efficiëntie in de logistieke supply chain te vergroten. Foto’s en andere relevante data (Barcodes, documenten, ladingstatus) worden verzameld tijdens het laden en lossen met behulp van een mobiele app. De verzamelde informatie wordt verrijkt en kan worden gedeeld met belanghebbenden in de supply chain (klanten, partners, werknemers). Zij kunnen via een cloud-based portaal deze informatie op elk moment raadplegen (of als rapport verzenden). Een API maakt het mogelijk om de app en/of data te integreren met de eigen IT-systemen van de gebruiker.

De Businesscase

Het gebruik van Cargosnap:
• Verbetert de service: Verhoog de transparantie en verbeter de service aan klanten door gedetailleerde informatie te verstrekken, die gemakkelijk toegankelijk is via het online platform, over de staat van de landing tijdens de verschillende transportfasen;
• Verkleint het risico: zowel het aantal als de impact van claims verminderen;
• Verlaagt de kosten: Het automatisch versturen van informatie naar het centrale cloud-based platform, waar andere belanghebbenden rechtstreeks toegang tot hebben, bespaart tijd en verbetert daarmee operationele efficiëntie;
• Verbetert de kwaliteit.

Cargosnap

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.