NEON-productlijn: Klepsensor, temperatuursensor, trillingssensor en temperatuurtransmitter

De Challenge

Industriële sites, zoals tankterminals en raffinaderijen, zijn tegenwoordig zeer handmatig bediende organisaties. Dit betekent dat slechts zelden grote hoeveelheden data en informatie op afstand beschikbaar zijn. Handmatige handelingen leiden tot gezondheids- en veiligheidsrisico’s en zijn vatbaar voor menselijke fouten. Het hebben van oplossingen die de noodzaak van handmatige controles wegnemen of verminderen en die op afstand duidelijkheid verschaffen over operationele middelen, zal de efficiëntie en de veiligheid van deze sites verhogen.

De Solution

Alle apparaten binnen de NEON-productlijn zijn op LoRaWAN gebaseerde sensoren waarmee klanten de status van hun activa op afstand kunnen begrijpen. Dit kan zijn of kleppen open of gesloten zijn, wat de temperatuur van de opslagtanks of leidingen is en of roterende apparatuur op de verwachte manier loopt. Het is het algemene doel van deze oplossingen om informatie van deze staten op afstand te verstrekken om de efficiëntie en vooral de veiligheid van de werknemers op elke industriële site te vergroten en zo de creatie van de digitale tweeling te ondersteunen.

De Businesscase

Klanten die momenteel volgens het vierogenprincipe werken, zullen deze taken kunnen verwijderen om operators beter in te zetten. Morsen, die niet alleen kostbaar zijn, maar ook een nadelig effect kunnen hebben op het imago van een organisatie, kunnen worden vermeden en dragen zo verder bij aan de derde bottom line, maatschappelijk verantwoord ondernemen. Een organisatie die de veiligheid van haar mensen en het milieu voorop stelt, wordt gezien als een voorkeurswerkgever.

TWTG

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.