Olie/vet recycling

De Challenge

Momenteel wordt er flink geïnvesteerd in fabrieken die fossielvrije brandstoffen en andere waardevolle producten produceren uit afvaloliën en vetten. De vraag naar hernieuwbare grondstoffen neemt toe waardoor er een tekort dreigt te ontstaan aan feedstock voor deze nieuwe fabrieken. De grote drijfveer achter deze stijgende vraag zijn de diverse klimaatdoelstellingen die in 2030 behaald moeten gaan worden.

De Solution

Door naast gebruikte frituur en bakolie ook andere vetrijke reststromen te recyclen kan er ook in de toekomst worden voldaan aan de toenemende vraag naar hernieuwbare grondstoffen voor fossielvrije brandstoffen. Veel van dit soort vetrijke reststromen komen vrij in de voedingsmiddelenindustrie. De reststromen ontstaan tijdens de raffinage van plantaardige oliën en vetten of bezinken in opslagtanks. Het onttrekken en hergebruiken van deze stromen zal essentieel worden voor de fabrieken van de toekomst.

De Businesscase

BUKOM is een industrieel reinigings-, en recyclingbedrijf dat gespecialiseerd is in het onttrekken en hergebruiken van plantaardige oliën en vetten. De industrieel reinigers van BUKOM maken installaties leeg en schoon waarbij afval weer wordt omgezet in grondstof in de eigen recycling fabriek. Het leeg maken en reinigen kost geld, maar het recyclen levert geld op. Door een vergoeding te betalen aan de oorspronkelijke eigenaar van het onttrokken product onderscheid BUKOM zich van de concurrent en wordt het hergebruik van waardevolle reststromen gestimuleerd.

#iAskPlazaMaintenanceNEXT2023

Bukom Circular Industrial Solutions

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.