Predictive Maintenance System

De Challenge

Industriële bedrijven hebben het in toenemend mate lastig om succesvol om te gaan met uitdagingen zoals stijgende onderhoudskosten, hogere kosten van stilstand, maar ook veiligheidsrisico’s, de grotere ecologische voetafdruk en groeiende energiekosten.

Terwijl de druk om concurrerend en continu te kunnen leveren toeneemt, zorgen schaarste van personeel en goederen voor stijgende kosten en beperkte middelen.

Predictive Maintenance (PdM) kan een oplossing zijn die bijdraagt aan het verhelpen van deze uitdagingen en het verbeteren van de winstgevendheid, maar vergde tot op heden een ingewikkeld implementatietraject en kon alleen gebruikt worden door bedrijven die voldoende historische failure data beschikbaar hebben.

De Solution

ReliaSol biedt met haar ReliaSol Intelligent Maintenance System (RSIMS) Platform en Apps bedrijven voor het eerst de kans om te kiezen voor het niveau van Predictive Maintenance dat echt zinvol is voor hen. Een volledig Platform wanneer mogelijk én nodig, afzonderlijke Apps wanneer men wil beginnen met PdM of eenvoudigweg geen sluitende businesscase zal hebben voor een volledig platform.

Het RSIMS Platform is een softwareplatform dat een snelle en efficiënte implementatie van Predictive & Prescriptive Maintenance mogelijk maakt. De ReliaSol AI-engine biedt de meest nauwkeurige inzichten, kan on-premise of in de cloud worden ingezet en is gericht op eenvoudige integratie en gegevensuitwisseling met de meest voorkomende IT-oplossingen. De modulaire architectuur, API's en automatiseringstools verminderen de implementatietijd, complexiteit en en kosten. Omdat ReliaSol’s Platform al meer dan 500 modellen in de bibliotheek heeft en de data kwaliteitscheck, preprocessing en het creëren van modellen grotendeels zijn geautomatiseerd, zijn de resultaten beter, is het implementatietraject korter en zijn daarmee de kosten aanzienlijk lager.

RSIMS Apps leveren de meest kritische PdM-functionaliteiten en features. RSIMS Apps geven inzicht in vitale processignalen via samenwerking met verschillende platformen en protocollen waardoor de implementatie nog sneller gaat!

Er zijn 4 RSIMS Apps:
● Afwijkings detectie App
● Trend detectie App
● Change point detectie App
● Correlatie monitoring App

Elk afzonderlijk al krachtige signaalanalyse tools, gecombineerd nog waardevoller!

De Businesscase

Door implementatie van het RSIMS Platform hebben klanten van ReliaSol uitval en ongeplande downtime verminderd, onderhoudskosten verlaagd, service en productieprocessen geoptimaliseerd en de energieconsumptie verminderd.
Enkele voorbeelden van behaalde resultaten zijn:
● Chemisch bedrijf – Vermindering van het gasverbruik met 1,35% (2M EUR/jaar).
● Chemisch bedrijf – Monitoren van de processen in realtime – 98% nauwkeurigheid & 300k EUR aan extra inkomsten door vermeden downtime.
● Productiebedrijf – Foutdetectie en anticipatie op fouten; Productiviteitsstijging van 5%.

De RSIMS Apps bieden onze klanten vitale inzichten in kritische signalen zonder dat daarvoor een implementatietraject of historische failure data nodig is. Vanwege een abonnementsmodel waarbij slechts betaald wordt per gemonitord signaal en door de afwezigheid van een implementatietraject, maken de RSIMS Apps de eerste stappen in PdM mogelijk voor elk bedrijf!

ReliaSol (Reliability Solutions)

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.