Schone, duurzame binnenvaart

De Challenge

Om de klimaatdoelen te halen, is medewerking van de binnenvaart onmisbaar. Op dit moment is de gehele binnenvaart verantwoordelijk voor 1% van de kooldioxide-uitstoot in Nederland. In de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens zijn afspraken gemaakt over verduurzaming van de binnenvaart. Met een transformatie van de diesel-aangedreven binnenvaart naar volledig elektrisch aangedreven vervoer, zet de binnenvaartsector een belangrijke stap in het realiseren van het klimaatakkoord. ZES pakt de leiding in die transitie van de binnenvaart: 100% groene energie, geen uitstoot van CO2, stikstof en fijnstof.

De Solution

ZES introduceert een nieuw vervoerssysteem voor de verduurzaming van de binnenvaart en short sea. Dit gebeurt met een voor iedereen toegankelijke infrastructuur voor emissieloos varen. Schoon, klimaatneutraal en klaar om de competitie met fossiele brandstoffen aan te gaan. ZES biedt hiervoor een volledig producten- en dienstenpakket dat is gebaseerd op verwisselbare batterijcontainers (ZESpacks) met groene stroom, laadstations, technische ondersteuning en een innovatief betaalconcept voor scheepseigenaren.

De Businesscase

Een containerschip dat vaart met batterijcontainers (ZESpacks), bespaart zo’n 1.000 ton CO2 en 7 ton NOx per jaar. Daarbij produceert het schip geen fijnstof of decibellen: een “ZES schip” is dus volledig schoon en stil. De binnenvaart neemt momenteel 1% van de totale CO2 uitstoot van Nederland voor zijn rekening. In 2019 was dat 1,8 miljoen ton CO2. Met onze ambitie van 400 schepen in 2050, kunnen we de uitstoot van de binnenvaart aanzienlijk reduceren: met ruim 20%.

Zero Emission Services

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.