Schone lucht op de werkvloer

De Challenge

Tijdens verschillende industriële werkprocessen ontstaat (respirabel) fijnstof als bijproduct, wat aanzienlijke gezondheids- en milieuproblemen kan veroorzaken. Vooral wanneer het gevaarlijke stoffen bevat zoals kwarts, asbest en metaaldeeltjes. Blootstelling aan dit fijnstof kan leiden tot luchtweg- en hartaandoeningen, en verergering van bestaande gezondheidsproblemen, zowel op de korte als op de lange termijn. Het werken met persoonlijke beschermingsmiddelen is niet altijd wenselijk of mogelijk.

De Solution

Bij ENS Clean Air streven we naar een toekomst met schone lucht, waarbij we ons inzetten om emissies en blootstelling aan luchtvervuiling te verminderen om zo gezondheidsrisico’s en milieuschade te minimaliseren. Onze oplossingen verbeteren de binnenluchtkwaliteit en beheersen stof- en geuremissies naar de omgeving. Voor het afvangen van fijnstof passen we onze technologie toe die gebaseerd is op positieve ionisatie en werkt zonder filters. Hierdoor blijft de capaciteit en efficiëntie hoog en is het drukverlies in het systeem minimaal. De technologie is schaalbaar en effectief voor grote luchtvolumes met hoge luchtsnelheid.

De Businesscase

Het integreren van luchtzuivering zorgt ervoor dat bedrijven voldoen aan gezondheids-, veiligheids- en milieuvoorschriften, waardoor normoverschrijding word vermeden. Het beschermt werknemers tegen schadelijke dampen en deeltjes, wat hun welzijn bevordert en het ziekteverzuim vermindert Daarnaast verlengt het de levensduur van machineonderdelen en vermindert het onderhoud en schoonmaakkosten. Bovendien draagt het bij aan duurzaamheid door de ecologische voetafdruk te verkleinen en de impact op het milieu te minimaliseren.

ENS Clean Air

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.