Smart Vessel Optimizer

De Challenge

Schepen hebben hoge operationele kosten en een lange levenscyclus. Een groot deel van de operationele kosten fluctueren hevig en (onverwachte) downtime van assets heeft enorme impact op de winstgevendheid van scheepsoperaties. Door steeds strengere eisen, gebrek aan geschoold personeel en verouderde assets word het uitdagender om business continuïteit te waarborgen. Strategische beslissingen en operaties worden op dit moment vaak genomen op basis van ervaring, minimale informatie of gevoel. De opmars van data analyse technologieën uit de proces industrie speelt een grote rol spelen bij het oplossen van eerder genoemde uitdagingen.

De Solution

Smart Vessel Optimizer creëert een data stroom tussen schip en wal en geeft een heel gedetailleerd inzicht in schip en asset performance. Het systeem word Plug & Play afgeleverd en kan over tijd met de gebruiker mee groeien om zo meer facetten van de operatie te ondersteunen. Met meer dan 90 maritieme KPI’s beschikbaar kan inzicht gecreëerd worden in:
– operationele, technische, ecologische footprint & financiële performance.
Door de vloot onderling met elkaar te vergelijken krijgt een reder of werf direct beeld van zijn best en worst performing schepen/assets. Hierdoor kan heel effectief worden gestuurd en besparingen worden gerealiseerd.

De Businesscase

Elk schip met een operationele kosten van €2,5K per dag of meer kan een ROI in het 1e jaar na installatie verwachten. Denk aan:
– 15% brandstof reductie
– 20% snellere 1st time right support
– 15% hogere Overall Equipment Effectiveness (OEE)
– 10% minder onverwachte downtime
Voor nieuwbouwschepen zal de ROI op de aanschafprijs eerder worden bereikt.
Voor werven creëert Smart Vessel Optimizer de unieke kans om bij elke oplevering het technisch design te matchen op operationele behoefte en continu design optimalisaties door te voeren. Ook zullen service kosten tijdens de garantieperiode drastisch worden teruggedrongen.

TechBinder BV

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.