Sustainability Readiness Scan

De Challenge

Het zijn vreemde tijden. De Corona crisis drukt de discussie over de klimaatverandering naar de achtergrond, maar de vraag is hoe de wereld eruit ziet na de crisis. De doelstelling in het klimaatakkoord is om in 2050 de CO2 uitstoot door de industrie met 80% te verminderen en om jaarlijks het energieverbruik met 1,5% terug te dringen. Voor de industrie brengt dit de volgende uitdagingen:
– Vergaande CO2 reductie
– Continue verbetering Energie-Efficiëntie
– Groei van inzet duurzame bronnen

Asset owners en managers kennen tal van uitdagingen als het gaat om de energietransitie. Om hier helderheid in te krijgen is het van belang om antwoord te krijgen op de volgende vragen :
– Wat is het belang van energie in uw bedrijf?
– Wat is uw missie, visie en beleid als het gaat om energie en CO2 uitstoot?
– Welke wet en regelgeving zijn van toepassing en voldoet u daaraan?
– Wat zijn uw doelen voor energiebesparing en CO2-reductie?
– Wat is de energie-efficiëntie van uw processen?
– Welke maatregelen zijn er mogelijk om energierekening en voetafdruk te verminderen?
– Is uw organisatie in staat om de doelen te halen?
– En “last but not least”: Waar te beginnen?

De Solution

Stork AMT heeft samen met industriële partners een Sustainability Readiness Scan ontwikkeld. Deze geeft inzicht in uw huidige Sustainability Readiness en geeft aanbevelingen hoe en waar te beginnen met duurzame verbeteringen. De volgende adviezen zijn van belang:
– Kies een risico gestuurde aanpak en werk vanuit een integrale benadering. Eigen bedrijfsvoering, maar betrek ook de toeleveranciers en afnemers.
– Bouw flexibiliteit in de eigen bedrijfsvoering en vereenvoudig de keten en werk waar mogelijk met lokale partijen samen om schokken beter te kunnen weerstaan
– Verminder de energie- en materiaalverliezen in de productie en de rest van de keten en beperk de vervuiling.
– Schrijf oude vervuilende en minder productieve installaties versneld af en introduceer state-of-the-art technologie

De Businesscase

De Sustainability Readiness scan is een krachtig hulpmiddel om de energieprestaties en de huidige stand van zaken in uw organisatie en het energiebesparingspotentieel zichtbaar te maken. Op basis van dit inzicht kunnen energiebesparingsprojecten gedefinieerd worden. Deze projecten kunnen bijvoorbeeld te maken hebben met inkoop of zelf opwekken van groene energie, terugdringen van verliezen in het productieproces, elektrificatie van fossiele processen, terugwinning en hergebruik van warmte en vermindering van de finale energiebehoefte.
Een nadere analyse van het energiegebruik is de eerste stap om te komen tot verbetermaatregelen. Op korte termijn levert dit mogelijk een directe besparing op energie(kosten) en op lange termijn geeft dit invulling aan de steeds strengere CO2 reductie eisen.

Stork Asset Management Technology

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.