Turnaround Services

De Challenge

Raffinaderijen en petro(chemische) fabrieken voeren regelmatig turnarounds en shutdowns uit. Alvorens in onderhoud te gaan, wordt de verwerkingsapparatuur geleegd en moet deze worden schoongemaakt. De verschillende producten die in de productiefaciliteiten worden verwerkt, hebben een verschillende reinigingsbehoefte: chemisch reinigen, stomen of een combinatie daarvan. Meestal kunnen de noodfakkels niet worden gebruikt om de dampen van het reinigingsproces te verwerken en zullen de dampen worden gericht om te fixeren, of tussenliggende afvalwateropslagtanks en dampen zullen vrijkomen in de atmosfeer. Het vrijgeven van dampen van vluchtige organische stoffen is gevaarlijk voor de werknemers in de buurt en het is schadelijk voor de buren van de faciliteit in de openbare omgeving. Daarnaast dringt de geur door bij mensen en hun levenskwaliteit.

De Solution

De door ENDEGS zelf ontwikkelde oplossing voor mobiel ontgassen is overal inzetbaar. De oplossing is tijd- en kostenbesparend en kan dicht bij de plaats van onderhoud worden geplaatst, waardoor de dampen in de atmosfeer terechtkomen. Verder heeft ENDEGS werkprocessen ontwikkeld die eveneens gepatenteerd zijn om het totale risico te minimaliseren en het veiligheidsniveau te verhogen. De mobiele verbrandingsunit van ENDEGS is in ieder geval in staat om de dampen van tanks, vacuümwagens en/of mobiele vloeistofopslagtanks te verwerken zonder hinder van geluid, open vuur of geur naar de omgeving. Naast de mobiele verbrandingseenheid voor het ontgassen van de damp die vrijkomt tijdens het onderhoud, controleert de zeer bekwame operator van ENDEGS het proces en zorgt voor een veilige werking voor alle betrokken werknemers.

De Businesscase

De toegevoegde waarde van ENDEGS is in de eerste plaats een wettelijke compliance-operatie voor de industrie en genereert veilige werkprocedures voor alle betrokkenen. Naast veiligheid is de bescherming van het milieu een andere topprioriteit.

ENDEGS Group

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.