Vraaggestuurd vervoer Shotl

De Challenge

Shotl is van toegevoegde waarde in gebieden waar het OV ontoereikend is zoals havens, bedrijventerreinen of kleine dorpen. Het platform vermindert het aantal autokilometers, maakt bestaande shuttleoperaties tot 95% efficiënter, biedt een vervoersoptie voor werknemers zonder auto en vermindert de parkeerdruk.
Shotl is een mobiliteitsplatform dat vraaggestuurde mobiliteitsdiensten mogelijk maakt door in afgebakende gebieden, bestuurder/voertuig profielen en netwerken van virtuele haltes aan te maken. Met behulp van algoritmes worden voertuigen real-time dynamisch gerouteerd om passagiers die in dezelfde richting reizen te matchen en te poolen.

De Solution

Het Shotl-platform bestaat uit 3 toepassingen die naadloos met elkaar samenwerken:
(1) Passagiers App: Gebruikers zijn in staat om binnen enkele seconden een ritaanvraag in te dienen. De app geeft een nauwkeurige pick-up tijd en de geschatte aankomsttijd.
(2) Chauffeur App: De navigatie voor de chauffeurs naar de ophaal- en afzetlocaties. Dankzij onze algoritmes, kunnen we altijd de meest optimale route inschatten en vinden, en gedeelde routes en voertuigen matchen.
(3) Management Module: Fleet- en operation managers hebben volledige toegang tot een centraal dashboard om toezicht te houden op de algehele werking in real-time en de kosten.

De Businesscase

Shotl helpt havens, bedrijven, bedrijventerreinen en steden / dorpen optimaal gebruik te maken van hun wagenpark door af te stappen van het model met een vaste route en een vaste dienstregeling. Met Shotl kan men vervoer aanbieden dat zich aanpast aan de behoeften van de gebruikers in plaats van andersom.
Shotl’s oplossing resulteert in een verhoogde mobiliteit voor werknemers (zelfs ‘s nachts) en draagt bij aan een aanzienlijke verlaging van de operationele mobiliteitskosten, aan minder voertuigen op de weg en aan een verminderde parkeerdruk.

Shotl Transportation

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.