VRU replacement – truck loading

De Challenge

Raffinaderijen en tankfarms werken met Vapor Recovery Units (VRU) om dampen te behandelen. Het VRU-systeem kan een membraan- of actieve kooltechnologie zijn of beide op een rij. Deze systemen hebben echter een regelmatige inspectie nodig en – in het geval van actieve kool – ook een verandering van het koolbed. Gedurende deze tijd is een vervanging noodzakelijk om het laadproces voort te zetten. Het voorkomt vervuiling van het milieu met koolwaterstofemissies.

De Solution

De door ENDEGS zelf ontwikkelde oplossing voor mobiel ontgassen is overal inzetbaar. De oplossing is tijd- en kostenbesparend en kan dicht bij de plaats van onderhoud worden geplaatst, waardoor de dampen in de atmosfeer terechtkomen. Verder heeft ENDEGS werkprocessen ontwikkeld die eveneens gepatenteerd zijn om het totale risico te minimaliseren en het veiligheidsniveau te verhogen. De mobiele verbrandingsunit van ENDEGS is in ieder geval in staat om de dampen van tanks, vacuümwagens en/of mobiele vloeistofopslagtanks te verwerken zonder hinder van geluid, open vuur of geur naar de omgeving. Naast de mobiele verbrandingseenheid voor het ontgassen van de damp die vrijkomt tijdens het onderhoud, controleert de zeer bekwame operator van ENDEGS het proces en zorgt voor een veilige werking voor alle betrokken werknemers.

De Businesscase

De toegevoegde waarde van ENDEGS is in de eerste plaats een wettelijke compliance-operatie voor de industrie en genereert veilige werkprocedures voor alle betrokkenen. Naast veiligheid is de bescherming van het milieu een andere topprioriteit.

ENDEGS Group

Meld jouw innovatie aan!

Heb je ook een innovatie voor de iSolutionsGuide? Meld hier je innovatie!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.