iTanks Innovatiecheck ‘Digitalisering van Workflow’

Op woensdag 17 april keken we met experts en bezoekers naar de digitalisering van de workflow in de industrie. Specifiek werd daarbij gekeken naar veilig werken, werkvergunningen en het automatiseren van werkprocessen.

Keynote-spreker Paul Lindhout deelde zijn ervaring en visie op inspecties, veilig werken en de kracht van een duidelijke werkvergunning. Daarbij is het van groot belang dat de vergunningen leesbaar en ondubbelzinnig zijn.

Voor veilig en efficiënt werken in de industrie moet bovendien de balans gezocht worden tussen duidelijke sturing en de ruimte voor eigen inbreng. Bij werkvergunningen en risico-analyses is minder ruimte voor variatie. Zo wil je borgen dat bepaalde verplichte zaken ook echt worden behandeld in het proces. E-Vision toonde daarvoor een ontwikkeling waarbij de best practices met hun product zijn gebundeld in een nieuw concept, Permit Now.

Smartflow liet zien dat je met een multidisciplinair team van gebruikers en stake-holders snel en doeltreffend een werkproces kan ondersteunen met een zelfgemaakte app. Daarbij is flexibiliteit en betrokkenheid van alle partijen een belangrijke factor.

Uitgelicht