Joulz Energy Solutions brainstormt met iTanks

Verbinden en vernieuwen zijn de kernwaarden van iTanks. En tijdens de brainstormsessie die we met Joulz Energy Solutions (JES) op 13 maart organiseerden, stonden die kernwaarden ook centraal. Een team van specialisten van JES en andere bedrijven uit de Volker Wessels familie bespraken innovatie vraagstukken, mogelijkheden en verdere stappen met experts uit het iTanks netwerk. Specialisten van Boskalis, Groningen Seaports, Gemba, HTA en ASK dachten mee over het gepresenteerde vraagstukken van JES.

De kracht van het netwerk werd al snel duidelijk bij het delen en bespreken van technisch inhoudelijke vraagstukken.  Het leverde een combinatie op van vragen en inzichten uit het eigen bedrijf, aangevuld met nieuw inzicht uit een onverwachte hoek. In drie uur zijn enkele ideeën bevestigd, plannen aangescherpt en nieuwe inzichten verkregen.

 

Uitgelicht