Mourik met Rotterdamse petrochemische ervaring naar Groningen

Technisch dienstverlener Mourik zet al zijn kennis en ervaring uit de Rotterdamse petrochemische industrie in om bij te dragen aan de bouw en onderhoud van de waterstofhub in Groningen. Met de opening van een kantoor in Farmsum zit het bedrijf bovenop de ontwikkelingen om nieuwe opdrachten binnen te slepen.

Onder de projectnaam NortH2 wordt er het grootste windmolenpark ter wereld gebouwd. De opgewekte energie wordt in de Eemshaven omgezet in groene waterstof. Dat gebeurt in grote elektrolysers waarin water wordt gesplitst in zuurstof en waterstof met behulp van windenergie.

‘Wij zijn expert op dat gebied. Daarom hebben we een vestiging in Farmsum geopend om van begin af aan betrokken te zijn bij de bouw van dit prestigieuze project. We vinden het belangrijk om onze expertise in te zetten voor de verduurzaming van onze economie’, stelt Kees Jan Mourik, bestuursvoorzitter van Mourik. ‘In Groningen zal naar verwachting 800.000 ton groene waterstof per jaar worden geproduceerd. Daarmee wordt de uitstoot van CO2 met zo’n zeven megaton verminderd. Dat is zo’n 3,7% van de totale Nederlandse uitstoot.

De waterstofhub betekent de komst van veel bedrijven in de energiesector en de chemische en biochemische industrie. Mourik Industry heeft wereldwijd ervaring met werkzaamheden in deze sectoren.

Mourik: ‘Deze bedrijven gebruiken reactoren waarin chemische reacties plaatsvinden. Het schoonmaken van deze reactoren is een zeer specialistisch vak. Er zijn maar weinig bedrijven wereldwijd die dat kunnen. Wij behoren tot de beste. We hebben ervaring met deze werkzaamheden van Colombia tot Qatar.’

Door het openen van een nieuw kantoor in Farmsum, kan Mourik beter inspelen op de marktontwikkelingen en opdrachtgevers met hun multidisciplinaire services optimaal bedienen.

Op dinsdag 8 juni is door Kees Jan Mourik officieel de nieuwe Mourik-locatie in Farmsum geopend. Deze nieuwe vestiging vormt een basis in Noordoost-Nederland van waaruit Mourik de multidisciplinaire specialistische diensten van Mourik Industry en Infra aan kan bieden. Met hun technieken leveren zij daarmee een bijdrage aan de duurzame industriële ontwikkelingen in de regio.

“Al voor de opening zijn de eerste cleaningaanvragen bij Mourik ontvangen en er lopen verschillende aanvragen voor multidisciplinaire projecten. Het besluit om een locatie te openen in deze regio, lijkt hiermee een juiste beslissing te zijn geweest”, aldus Niels Potma, bedrijfsleider regio Noord.

Uitgelicht