Naderende openstellingen en deadlines: Update februari

MIT Haalbaarheid

Openstelling: 12 april 2022

Deadline: First come, first serve

Maximaal subsidiebedrag: € 20.000

De MIT Haalbaarheid is bedoeld voor ondernemers die de technische en economische risico’s van hun innovatie in kaart willen brengen. Dit kan aan de hand van een literatuuronderzoek, marktverkenning of industrieel onderzoek. Een haalbaarheidsproject bestaat uit een haalbaarheidsstudie, eventueel aangevuld met industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.

Lees meer

 

HER+

Openstelling: 1 april 2021

Deadline: 31 maart 2022

Beschikbaar budget: € 50 miljoen

HER+ is een verlenging van de HER subsidie (Hernieuwbare Energietransitie). De HER+ projecten moeten leiden tot CO2-vermindering in 2030 en daarmee helpen de klimaatdoelstellingen te behalen. Door de verbreding van de regeling komen meer projecten in aanmerking dan voorheen. De HER+ richt zich niet meer uitsluitend op hernieuwbare energie, maar ook op de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en -opslag.

Lees meer

 

Eurostars

Openstelling: 20 januari 2022

Deadline: 24 maart 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 500.000

Deze Europese subsidie financiert R&D-werkzaamheden voor innovatieprojecten. De Eurostars subsidie is bedoeld voor mkb’ers die samenwerken met minimaal één andere partij uit een van de deelnemende landen. Projecten die in aanmerking komen zijn innovatief, marktgericht en worden uitgevoerd in internationaal samenwerkingsverband.

Lees meer

Whitepaper exportsubsidies

SubsidyCloud vraagt voor ondernemers diverse exportsubsidies aan: de DHI, DGGF en DTIF. Exportsubsidies zijn bedoeld voor ondernemers die de overstap van nationaal ondernemen naar internationaal ondernemen willen maken. Meer weten over exportsubsidies? Download hier onze whitepaper.

Nieuwe samenwerking

Vol trots kondigde SubsidyCloud onlangs in een bericht op de website en LinkedIn een nieuwe samenwerking met een aantal partners aan. Lees hier het hele bericht of bekijk onze LinkedIn post over de samenwerking. Delen wordt gewaardeerd!

Uitgelicht