Naderende openstellingen en deadlines: Update juli

Opent binnenkort: Partners voor Water

Openstelling: 1 juli 2022

Deadline: 9 september 2022

Beschikbaar budget: € 3,5 miljoen

Internationale ondernemers in de watersector die hun kennis, expertise en innovatiekracht inzetten voor waterveiligheid en waterzekerheid in delta’s deltasteden en stroomgebieden in het buitenland kunnen een aanvraag indienen voor subsidie in de regeling Partners voor Water – Innovaties voor Waterveiligheid en Waterzekerheid buitenlandse delta’s, deltasteden en stroomgebieden (PVW-IVWW). Hiervoor is er in 2022 een openstelling tussen 1 juli en 9 september. Tot 1 juli kunnen de eerste concept-aanvragen (voor een go / no go) ingediend worden. Daarnaast is er ook een verplicht intakegesprek. Deze kunnen tot 8 juli gehouden worden, maar we raden aan deze voor 1 juli te doen, aangezien de aanvraag op 1 juli opengaat.

Lees meer

Ook interessant: Dutch Good Growth Fund (DGGF)

Deadline: doorlopend

Beschikbaar subsidiebedrag: € 700 miljoen

Het Dutch Good Growth Fund (DGGF) is bedoeld voor ondernemers die zaken willen doen in een opkomende markt of ontwikkelingsland. Dit fonds biedt leningen, participaties, garanties, exportkredietverzekeringen en exportfinancieringen met terugbetaalverplichting. DGGF heeft net als het DTIF (exportfinanciering voor ontwikkelde markten) drie pijlers: Investeren, Importeren en Exporteren.

Lees meer

 

Dutch Trade Investment Fund (DTIF)

Deadline: doorlopend

Maximaal subsidiebedrag: € 107 miljoen

Het Dutch Trade and Investment Fund (DTIF) is opgezet om ondernemers te stimuleren om de stap naar het buitenland te maken en het ze makkelijker te maken om de financiering rond te krijgen. Het fonds ondersteunt hierin met leningen, garanties en exportfinanciering. Ondernemers kunnen voor alle landen financiering van het DTIF aanvragen, behalve voor de DGGF landen.

Lees meer

Uitgelicht