Naderende openstellingen en deadlines: Update maart

Subsidie Circulaire Ketenprojecten

Openstelling: Begin mei 2022

Deadline: Nog niet bekend

Maximaal subsidiebedrag: € 20.000

Circulaire Ketenprojecten is bedoeld voor mkb-ondernemers die in een samenwerkingsverband een circulair product of circulaire dienst ontwerpen, of een proces of businessmodel circulair organiseren. Een circulair ketenproject houdt in dat mkb-ondernemers met elkaar een product- of materiaalketen circulair maken, waarna dit op de markt gebracht wordt. Hierdoor vermindert de CO2-uitstoot en het verbruik van grondstoffen.

Lees meer

 

MIT Kennisvouchers

Openstelling: 12 april 2022

Deadline: Nog niet bekend

Maximaal subsidiebedrag: € 22.500

Met de MIT Kennisvouchers kunnen mkb’ers een kennisinstelling inschakelen om onderzoek te doen naar de vernieuwing van een product, productieproces of dienst. Met deze ‘waardebon’ kunnen mkb-ondernemers maximaal 70% van de rekening van de kennisinstelling betalen. Zo stimuleert de overheid innovatie. Ondernemers kunnen twee soorten vouchers aanvragen: kleine vouchers van € 7.500 en grote vouchers van € 22.500.

Lees meer

 

CityLab010

Openstelling: 1 januari 2022

Deadline: 25 april 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 100.000

CityLab010 is bedoeld voor ondernemers die aan hun droom voor Rotterdam willen werken. De Gemeente Rotterdam investeert in vernieuwing op het gebied van duurzaamheid, circulariteit en digitalisering. De projecten die gefinancierd worden hebben bijvoorbeeld betrekking op een toekomstbestendige economie, werkgelegenheid voor kwetsbaren, inclusiviteit of het vrij, veilig en prettig kunnen verblijven in Rotterdam.

Lees meer

 

Kansen voor West lll

Openstelling: 1 juni 2022

Deadline: Eind 2022

Beschikbaar budget: € 273 miljoen

Kansen voor West is een subsidieprogramma bedoeld voor bedrijven in West-Nederland. Kansen voor West lll is een verlenging van de voorgaande twee programma’s en bestaat uit 6 focusgebieden: innovatie, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, energiesystemen, circulaire economie en duurzame stedelijke ontwikkeling.

Lees meer

 

Subsidie Duurzame Scheepsbouw (SDS)

Openstelling: 10 januari 2022

Deadline: 8 april 2022

Maximaal subsidiebedrag: € 1.250.000

De Subsidie Duurzame Scheepsbouw is bedoeld voor scheepswerf-eigenaren die een schip of offshore-constructie willen bouwen en hierbij duurzame innovaties willen toepassen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan het testen van technologieën om uitstoot van CO2 of andere emissies te verlagen. Een ander voorbeeld van een project dat in aanmerking komt is het verlagen van (onderwater)geluidsproductie. De subsidie dekt 25% van de subsidiabele kosten.

Lees meer

 

Ken jij ondernemers voor wie dit wellicht interessant is? Dan hoor ik het graag! Voel je vrij om deze informatie per nieuwsbrief of social media te delen.

 

Uitgelicht